genbrugsplads

Samarbejde om erhvervsaffald

05. februar 2019

På byrådsmødet mandag den 4. februar godkendte Odder Byråd en revision af Renosyd regulativ for erhvervsaffald. 

- Nu går vi fra en forsøgsordning til en permanent ordning for erhvervslivet. Det er et samarbejde med de øvrige kommuner i Business Region Aarhus om, at håndværkere, der kører på en genbrugsplads ikke skal tage affaldet med hjem til deres by, men kan aflevere det lokalt. Der er lavet en betalingsordning, hvor det fungerer med nummerpladegenkendelse, sådan at en gulplade-bil bliver takseret pr. læs, og det gælder også, hvis der er en privatbil. Ellers skal man sætte papegøjeplader på. Det er godt for miljøet, at vi ikke skal slæbe affald på tværs af kommunegrænserne, sagde Hans Hammann (V).

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

 

Baggrund for sagen

Læs regulativet

  • Den nye ordning blev godkendt af Renosyds bestyrelse den 29. august 2017, hvorefter ordningen blev implementeret som en forsøgsordning fra 1. januar 2018. Gennem de første 8 måneder i 2018 blev der opsamlet erfaringer, og forsøgsordningen er blevet evalueret. Dette førte til, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. september 2018 godkendte den ny betalingsmodel.
  • Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.
  • På genbrugspladserne kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden, der i karakter svarer til husholdningsaffald. Undtaget herfra er dog dagrenovationslignende affald.
  • Med den ny ordning vil alle besøg på genbrugspladserne registreres ved brug af nummerpladeregistrering. Disse data anvendes til registrering af besøg til opkrævning.