Se det arkiverede byrådsmøde

Mandag den 5. februar var der byrådsmøde i Odder Kommune. 

På byrådsmødets dagsorden var bl.a. en lokalplan for Lokalcenter Nord, høringssvar om højhastighedsbane Hovedgård-Hasselager, trafiksikkerhed, et vindmølleområde syd for Torrild og et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med udvikling på Tunø. Desuden havde Enhedslisten stillet et forslag om, at Odder Kommunes lokalråd skal have ret til at sætte forslag på dagsordenen til byrådet og udvalg. 

Se det arkiverede møde

Logo for Odder NetTV

 Læs dagordenen og senere referatet fra mødet

Byrådsmøderne er åbne og for alle. Der er adgang fra rådhusets tårnindgang, der ligger ud mod åen. Du kan også følge byrådsmøderne live på Odder.dk og Odder Kommunes facebook.