påskeliljer ved alleen

Seniorrådets Årsberetning 2017

16. april 2018

Valg til Seniorrådet, sundhedscafe, ministerbesøg, Spisevenner og meget andet var blandt de emner, som Odder Kommunes Seniorråd arbejdede med i 2017.

Alt det kan man læse mere om i Seniorrådets Årsberetning for 2017.

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.  

Læs om Seniorrådet på deres hjemmeside: seniorraadet.odder.dk