Seniorråd vælges muligvis uden valg

Da fristen for at stille op til Odder Kommunes Seniorråd udløb, var der kun fire kandidater, der havde meldt sig. Derfor har forvaltningen indstillet til Social- og Sundhedsudvalget, at seniorrådsvalget aflyses, og de fire kandidater vælges til rådet.

- Det er ærgerligt, for vi ville gerne have haft en god valgkamp med mange kandidater, der kunne være med til at sætte fokus på Seniorrådets arbejde. Men når det er sagt, så er der kommet fire rigtigt gode kandidater, så jeg er sikker på, at vi får et velfungerende seniorråd fremover også, siger direktør for social, sundhed og beskæftigelse Jette Lorenzen.

Social- og sundhedsudvalget skal på næste møde den 29. september tage stilling til, om de fire kandidater til Seniorrådet skal vælges uden valg.

Fem medlemmer
Seniorrådsvalget skulle have været et såkaldt hybridvalg fra den 9. oktober til den 31. oktober. Et hybridvalg betyder, at der skulle være mulighed for at stemme elektronisk eller med brev, hvis man er fritaget Digital Post.

Til valget skulle vælges fem medlemmer af Seniorrådet og fem suppleanter. Fristen for at stille op til valget udløb den 14. september kl. 12.00. Op til fristen var der annonceret i lokale medier om muligheden for at stille op, og Odder Kommune havde sammen med seniorrådet holdt et informationsmøde på Ålykkecenteret.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til loven om retssikkerhed og administration på det sociale område afholde valg til Seniorrådet mindst hver fjerde år, men der er mulighed for at aflyse afstemningen, hvis der ikke er det nødvendige antal kandidater. I så fald er alle de opstillede kandidater valgt.

De fire godkendt kandidater er:
Annette Gunhild Svenstrup, Boulstrup
Svend Erik Jensen, Odder
Per Ringgaard, Odder
Harry Bengtsen, Ørting

Det nuværende Seniorråd er valgt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, og det næste skal sidde i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.
Else Marie Lerche er formand for det nuværende Seniorråd og stillede ikke op til valget.

- Arbejdet i Seniorrådet er rigtigt spændende og meget vigtigt for de ældres forhold i Odder Kommune, så det undrer mig, at der ikke er flere, der har haft lyst til at stille op. Det er ærgerligt, men Odder Kommune skal nok få et godt seniorråd alligevel, og det ser ud til, at der er en god blanding af nye og erfarne medlemmer, hvis de fire kandidater bliver valgt, siger Else Marie Lerche.

Hvad er et seniorråd
• Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt seniorråd. Seniorrådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning
• Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp, og for dem der kan klare sig selv.
• Seniorrådet giver kommunens beslutningstagere råd om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen,trafikplanlægning og kommunale budgetter.
• Seniorrådet er valgt af og blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år. Medlemmerne er valgt for fire år.
• Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer. Det behandler ikke sager for enkeltpersoner og har tavshedspligt om kommunens interne sager.

Læs mere om Seniorrådet i Odder Kommune