Pige blaffer langs vej

Skal blaffere have bedre vilkår?

07. november 2018

Er det nemt nok at være blaffer i Odder Kommune, eller skal der etableres blafferpunkter rundt omkring?

Det blev debatteret af byrådet på byrådsmødet mandag aften.

Det Konservative Folkeparti havde stillet et forslag om at etablere blafferpunkter bl.a. for at "understøtte og fremme samkørselskulturen blandt kommunens borgere".

Som finansiering foreslog Det Konservative Folkeparti at bruge puljen til en bæredygtig kommune. Den forventede udgift er ca. 50.000 kr. til køb og etablering af skilte.

Byrådet besluttede efter en længere debat med stor opbakning til forslaget at sende det videre til behandling i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs referatet for byrådsmødet

Uddrag af debatten

Martin Mikkelsen (C)
Formålet er, at der skal være en bedre forbindelse mellem landsbyer og adgangen til Odder Station. Man får styrket den sociale sammenhængksraft, civilsamfundets ressourcer bliver aktiveret, og vi er med til at understøtte et bedre klimaregnskab, når vi fylder bilerne op. Det er en ren win-win.

Marianne Hundebøll (F)
Vi bakker op i SF, bl.a. fordi vi ser, at det ofte er unge mennesker, der blaffer, og de ikke altid stiller sig hensigtsmæssigt i forhold til trafikken. Jeg er lidt kritisk i forhold til finansieringen, da jeg ikke tror, at det er bæredygtigt, og så mener jeg, at vi skal inddrage andre parter end lokalråd som eksempelvis efterskolerne.

Kresten Bjerre (B)
- Det er et godt forslag, som vi går ind for, men jeg undrer mig over, at konservative tager fat på den bæredygtighedspulje, vi har kæmpet for at få etableret.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
Vi er positive, og det giver god mening i forhold til vores politik. Men det er vigtigt at understrege, at det på ingen måde kan være en erstatning for en stærk kollektiv trafik. Jeg er enig med andre i, at jeg har svært ved at se, at det hører hjemme i bæredygtighedspuljen.

Lone Jakobi (A)
Vi vil gerne være med til at sende forslaget til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, og vi er enige med Marianne Hundebøll i, at finansieringen skal findes et andet sted. Og så er forslaget en gammel traver, som I har taget op af skuffen. I har foreslået det før og haft det med i den process, vi har haft med lokalrådene, så jeg synes, at timingen er dårlig. Jeg så også gerne, at nogle af aktørerne gav udtryk for, at de gerne vil have blafferpunkter.

Lone Riis (V)
Det skal behandles i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som en del af planen for, hvordan vi skal betjene oplandet med trafik. Der er masser af  uofficielle blafferpunkter, som jeg er i tvivl om, vi kan gøre mere sikre.

Niels Rosenberg (V)
Jeg er enig i, at forslaget ikke skal stå i vejen for, at der skal sættes penge af til busser. Busdriften er vigtig, og vi har hørt fra mange i oplandsbyerne, at det er svært at komme frem og tilbage. Nogle steder er der punkter, hvor vi kan tage folk op, men jeg tror, at det bliver mere legalt, hvis man etablerer blafferpunkter, og det er et lille beløb, det koster. 

Hann Hammann (V)
Det er en god ide, men jeg har en bekymring for, at hvis vi begynder at flytte kunder fra busserne, kan der blive nedlagt flere ruter. Men det er en god ide at få nogle mere trafiksikre steder til blaffere.

John Rosenhøj (O)
Det er en god ide, og jeg ser det som et supplement til den telebus, vi kommer til at rulle ud over kommunen. Det kan være med til at spare penge på budgettet.

Elvin Hansen (A)
Der er et flertal for, at det er en god ide, og sagen skal sendes til Miljø, Teknik og Klimaudvalget.

Uffe Jensen (V)
Som jeg hører det, er det et enigt byråd, som bakker op om forslaget, og jeg synes, at det er relevant, at alle muligheder kommer i spil i forhold til at binde oplandet sammen med Odder By trafikalt.