Ipads bliver udleveret til 0.b på Parkvejens Skole

Skoleeleverne får nye digitale redskaber

19. maj 2020

Eleverne på skolerne i Odder skal have nye digitale regnskaber. På basis af spørgeskemaundersøgelser, en arbejdsgruppes beskrivelser og høringssvarene fra skolebestyrelserne har Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget indstillet til byrådet, at elever og medarbejdere udstyres med følgende:

 • iPads til alle elever fra 0. – 6.klasse
 • Ipads til alle elever fra 7. – 9. klasse på Parkvejens Skole
 • Computere til alle elever fra 7. – 9. klasse på Vestskolen
 • Computere til alle elever i 10. klasserne
 • Medarbejdernes arbejdsredskaber følger elevernes.

Eleverne på oplandsskolerne og på Parkvejens Skole - på nær 9. årgang - får udleveret iPads i maj måned, mens det på Vestskolen er blevet besluttet at vente med udleveringen til efter sommerferien.

Formålene med at udlevere nye redskaber til eleverne er blandt andet at:

 • Skabe lige adgang til læring
 • Arbejde med billeder, film, tekst, lyd m.m.
 • Skabe udfordrende læringsmiljøer, hvor eleverne er aktive som producenter og formidlere
 • Arbejde med elevernes digitale dannelse
 • Udvikle elevernes teknologiforståelse
 • Udvikle elevernes læsning og skrivning.

Skolebestyrelserne i Odder Kommune har besluttet, at den nye iPad udelukkende er et arbejdsredskab til skolebrug. Derfor er den anderledes sat op end de tidligere iPads. Der er også enkelte forskelle på skolebestyrelsernes ønsker om opsætning på de 3 forskellige skoler, og forældrene er blevet informeret om dette i et brev i forbindelse med udleveringen.

Der er kun apps på IPad’en, som der er tegnet databehandleraftaler på, og det er kun medarbejderen fra den kommunale skole-it, der kan lægge nye apps på. Det vil sige, at der hverken er App Store, Book Store eller iTunes på iPad’en. 

Til gengæld er der de apps, som eleven skal bruge i undervisningen.

iPad’en skal som udgangspunkt ikke bruges i frikvarterer, SFO eller klub. Dog kan personalet inddrage iPad’en, når det er relevant.

Sammen med iPad’en er internettet blevet en betydelig del af børnenes virkelighed, en virkelighed som ikke forsvinder gennem forbud. Det er derfor vigtigt, at både skole og hjemmet viser vejen for en god mediekultur og taler med børnene om brugen af iPad’en og internettet.