tunøfærgen

Slut med gratis erhvervsfragt

06. november 2018

Det skyldes, at den tidligere ordning med fri erhvervsfragt med Tunøfærgen for virksomheder på Tunø er i strid med loven.

Derfor har byrådet godkendt, at aftalen ophæves, og i stedet bliver færgetaksterne for godstransport med Tunøfærgen nedsat med 80 % af færgetaksterne. Den nye ordning træder i kraft 1. januar 2019 og er baseret på taksterne fra 1. januar 2015.

Læs mere om sagen i referatet fra byrådsmødet

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV