Rådhusets indgang

Spørgsmål til byrådet om Hou Strandpark

Spørgsmålene handler om Hou strandpark. Spørgetiden begynder kl. 16.30 og slutter inden byrådsmødet kl. 17.

Spørgsmålene er fremsendt af henholdsvis Niels og Marianne Espensen samt Tina Grønkjær-Petersen.

Spørgsmålene fra Niels og Marianne Espensen er stillet til:
• Elvin J. Hansen
• Uffe Jensen
• Marianne Hundebøl
• Hans Hammann

Læs spørgsmålene her 

Spørgsmålene fra Tina Grønkjær-Petersen er stillet til:
• Uffe Jensen

Læs spørgsmålene her

Om spørgetid

Alle borgere med bopæl i Odder Kommune har mulighed for at stille et spørgsmål til Odder Kommunes byråd. Spørgsmålet skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere. Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende forhold, som efter deres karakter hører hjemme på et lukket byrådsmøde, herunder spørgsmål vedrørende personer eller vedrørende forhold, som er af personlig art.

Spørgsmålet vil blive læst op inden byrådsmødet, og derefter svarer politikerne på spørgsmålet. Spørgeren har ikke mulighed for at kommentere besvarelsen i byrådssalen. Spørgsmål skal stilles skriftligt og indsendes senest 8 dage før byrådets møde til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail: maria.christensen@odder.dk

Læs mere om reglerne for spørgetid

Spørgetiden er ligesom byrådsmøderne åben for alle og sendes også live på Odder TV og arkiveres efterfølgende. 

Find Odder TV her.

Logo for Odder NetTV