Linda Ann Wienand

Støtte til veteraner

26. april 2019

Veterancentret blev oprettet i 2011 som et af initiativerne i Danmarks veteranpolitik. Veterancenteret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Centret arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, Forsvarets myndigheder samt faglige og frivillige organisationer.

Odder Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret for at anerkende og støtte de danske veteraner. Samarbejdsaftalen giver samtidig mulighed for, at Odder Kommune kan være med til at udvikle kvaliteten i tilbud til veteraner.

Frank H. Kjærup, Linda Ann Wienand og Uffe Jensen
Opsøgende rådgiver Frank H. Kjærup fra Forsvarets Personalestyrelse, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Linda Ann Wienand (S) og borgermester Uffe Jensen (V) underskrev aftalen

Der er blevet har udpeget en veterankoordinator i Odder Kommune, som er hjemmehørende Jobcenter Odder. Erfaringen har nemlig vist, at mange veteraner har jobcentret som primær kontakt med kommunen.