Stampmølle Bæk sendes i høring

Området nord for Stampmølle Bæk omfatter et areal på 38 Hektar, som er beliggende i den nordvestlige del af Odder. Området omfatter 3 delområder. Delområde 1 bliver fælles, rekreative, grønne arealer. Delområde 2 bliver åben/lav bebyggelse og delområde 3 bliver tæt/lav bebyggelse.

 

Det nye boligområde ligger tæt på rekreative områder og med udsigt og udsyn til Balle skov samt det grønne dalstrøg ved Stampmølle Bæk. Der vil blive lagt vægt på at skabe varierede visuelle og brugsmæssige oplevelser.

 

Byrådspolitikkerne sagde ja til at sende lokalplansforslaget til offentlig høring i 8 uger.

Læs mere om sagen i dagsordenen fra det arkiverede byrådsmøde 

Se det arkiverede byrådsmøde