bjørneklo

Start bekæmpelse af kæmpebjørneklo nu

26. april 2019

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der uden bekæmpelse, breder sig uhæmmet i den danske natur. Med sin kraftige vækst kvæler den andre planter, og udgør en trussel mod biodiversiteten. Planten indeholder en giftig plantesaft, som fremkalder brandsårsagtige skader på huden. 

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer. 

Kæmpebjørneklo har nu udviklet de første blade, og er på et stadie, hvor bekæmpelsen er både nem og effektiv. 

Bekæmpelse

Der er flere muligheder for at bekæmpe den:

- Rodstikning/opgravning

- Slåning

- Jordbehandling

- Afdækning

- Skærmkapning

- Kemisk bekæmpelse – kun v. meget store bestande

Læs mere om kæmpebjørneklo og bekæmpelsesmetoder på kommunens hjemmeside. Her kan man også anmelde forekomster til Kommunen.

Tidsfrister for bekæmpelse

Odder Kommune har vedtaget en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo med nye minimumsfrister for bekæmpelse af planten: 

  1. bekæmpelse: inden 15. maj
  2. bekæmpelse: inden 1. juli
  3. bekæmpelse: inden 15. august 

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson. 

Opfølgning på manglende bekæmpelse

Odder Kommune fører tilsyn med Kæmpebjørneklo på private arealer. Hvis Odder Kommune konstaterer, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til indsatsplanen, vil bruger/ejer blive anmodet om at foretage bekæmpelse. Ved fortsat manglende bekæmpelse vil ejer/bruger modtage påbud om at foretage bekæmpelse med en frist på mindst 14 dage. Hvis fristen ikke overholdes kan Odder Kommune lade bekæmpelse foretage for ejers/brugers regning.