Voksen og barn der leger i en sandkasse

Status på nødpasning og nødundervisning

23. marts 2020

Statsminister Mette Frederiksens tale til folket onsdag den 11. marts, havde stor indflydelse på antallet af børn og unge i skole og dagtilbud dagene efter. Torsdag den 12. marts fortalte lederne på skole- og dagtilbudsområdet, at de fleste børn og unge blev passet hjemme.

Odder Kommune følger løbende udviklingen i nødpasning og nødundervisning via hyppige virtuelle mødet med lederne af dagtilbud og skole.

Sådan er status efter første uge:

Nødpasning i dagtilbud

I den første uge med nødpasning har der kun været få forældre, som har ønsket at blive passet i en nødpasningsordning. Antallet varierer fra dag til dag fra 8 børn mandag den 16. marts til 13 børn torsdag den 19. marts.

Størstedelen af børnene i nødpasningen er børn i alderen 3 – 6 år. Der har kun været 2 børn i alderen 0 -2 år, som har været i nødpasning.

Lederne har prioriteret, at der er nødpasning i alle dagtilbud, så børnene kan passes i vante omgivelser og smittekæderne minimeres. Uanset om der er 1 eller 4 børn, er der 2 voksne til at passe børnene i hvert dagtilbud.

Lederne drøfter løbende status, og vurderer om der bliver behov for sampasning på tværs af dagtilbud.

Nødpasning skole

På skoleområdet har næsten ingen ønsket nødpasning: 2 børn fra SFO og 1 barn fra specialklasserne. Forvaltningen antager, at det hænger sammen med, at der er etableret hjemmeundervisning i alle klasser.

Nødpasning på skoleområdet tilbydes på Parkvejens skole og i landsbyordningerne. De enkelte ledere koordinerer.

Forvaltningen og lederne drøfter løbende situationen for børn og unge i sårbare positioner med henblik på at vurdere om flere skal kontaktes og aktivt tilbydes specialundervisning på skolen.

Nød/hjemmeundervisning

Der er etableret nødundervisning for alle elever på alle skoler. Undervisningen fortsætter så længe skolerne er lukkede på grund af corona-krisen.

Der finder nødundervisning sted tilpasset fag og klassetrin og den enkelte elevs niveau. Lærerne er i kontakt med deres elever digitalt eller telefonisk (Aula, Google, Momo, telefon, SMS, chat mv). Lærerne følger op på, hvordan undervisningen går og om nogen har brug for særligt fokus.

Der skal være plads til mangfoldighed og eksperimenter med nye måder at arbejde på.

Materialerne der anvendes kan være digitale eller analoge.

Metoderne kan være brug af portaler, opgaver, flipped-learning, video, online mv.

Lederne laver en løbende kvalitetsopfølgning.

Skolerne arbejder på at etablere en fælles mappe, hvor der er links til de forskellige portaler vi har adgang til. Herudover etableres en fælles mappe, hvor der kan lægges inspiration til andre lærere.