Borgere samlet i pakhuset

Stor interesse for biodiversitet

30. januar 2019

Der blev brug for ekstra stole, da Odder Kommune onsdag holdt inspirationsaften i Pakhuset, som startskud på arbejdet med en biodiversitetsplan. Omkring 125 var mødt frem for at høre oplægsholderne og komme med input til planen.

Teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, lagde ud med at byde velkommen og fortælle om planen. Den skal være med til at sikre biodiversiteten i Odder Kommune. Kommunen har ikke tidligere haft en biodiversitetsplan. 

- Med planen skal vi sikre og udbygge biodiversiteten. Mere naturindhold og et øget kendskab til biodiversitet er en fælles opgave, og det er ikke en plan, vi skal bruge til at slå nogen i hovedet med, sagde han.

Planen bliver udarbejdet i samarbejde med rådgivere fra Cowi, som også var til stede. 

Stort potentiale for at gøre det bedre

Anne Eskildsen fra Seges fortalte om, hvordan man kan skabe mere biodiversitet i kommunen. Og hun understregede, at der er masser af potentiale i Odder Kommune. Dels er der gode muligheder for at skabe sammenhæng i den natur, der er, dels er der et stort uudnyttet potentiale. 

- Det vigtigste er at beskytte det, som er sværest at erstatte, sagde hun og nævnte både kommunale og private tiltag, der kan give biodiversiteten bedre rammer. Hun nævnte bl.a. bevaring af gammel skov og etablering af store afgræsningsprojekter, som muligheder at tage med i planen. 

- Det er vigtigt at have landmændene med. De spiller en central rolle, fordi de ejer eller plejer en stor del af arealerne, sagde hun. 

Skab rammerne for biodiversitet

Philip Hahn-Petersen fra Habitats, der bl.a. er kendt for projektet Vild Med Vilje, fortalte om, hvad borgerne kan gøre for at skabe biodiversitet i deres egen have. Det handler bl.a. om at slå græsset mere nænsomt, at lade døde træer stå og bevare de gamle træer i haven. 

- Man dyrker ikke biodiversitet, men skaber rammerne for, at biodiversiteten kan indfinde sig. Det store tab af biomasse og mangfoldighed skyldes, at vi har indrettet hele Danmark ud fra menneskets behov, sagde Philip Hahn-Petersen. 

Mange input til planen 

Efter oplæggene kom der input fra de mange fremmødte, der bl.a. talte for, at vi skal gøre mere for moserne, gøre op med pænheden i de private haver, passe bedre på grøftekanterne og genoprette levende hegn langs markerne. 

Frem til den 26. marts har alle mulighed for at komme med input til biodiversitetsplanen. Alle input bliver taget med, når politikerne og forvaltningen derefter skal behandle sagen.

Formanden for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Ole Lyngby (V), rundede aftenen af med at takke for de mange indlæg. 

- Der er i hvert fald biodiversitet i forhold til holdningerne om, hvad der skal med i planen, sagde han med et smil og opfordrede alle til at komme med flere input til planen i de næste uger. 

I pausen var der mulighed for at smage på tang og melorme.