Foto af Tunø med havn

Stor interesse for Tunøs ø-udvalg

27. marts 2019

Visionen for Tunø er fastlagt, øen skal være hjem for 100 – 150 fastboende, heraf 10-15 børnefamilier.
Ø-udvalgets formål er at arbejde med mulighederne for aktiviteter, der kan understøtte udviklingsmulighederne for Tunø, hvor især transport, erhverv og flere boliger står højt på listen.


Kandidaterne til ø-udvalget repræsenterer både de fastboende på Tunø og sommerhusejerne. De fem medlemmer i ø-udvalget vælges for en to-årig periode, hvoraf to af medlemmerne skal være fastboende tunboere, to skal være sommerhusejere og det sidste medlem udpeges af Tunø beboerforening.
De mange kandidater er et tegn på, at man ønsker at medvirke til en positiv udvikling på Tunø og ifølge Leif Gjørtz Christensen (Ø), formand for udvalget er der mange spændende opgaver på tegnebordet for det kommende ø-udvalg:


- Vi er meget glade for at se det store antal kvalificerede lokale kandidater og ikke mindst deres engagement til det kommende Tunø-udvalg. Vi har store opgaver foran os. Vi skal se på udfordringer med sejlplanerne for færgen og de nye muligheder med Samsøfærgen. Vi skal også arbejde med flere muligheder for bosætning og beskæftigelse. Der kommer uden tvivl mange flere punkter på dagsordenen, når de fem lokale medlemmer af Tunø-udvalget er udpeget og udvalget kommer i gang med sit arbejde.

For at være stemmeberettiget til valget på Tunø skal man være myndig og bosat på øen eller eje en ejendom på øen. 
Den digitale afstemning løber til og med den 4. april, mens det er muligt at møde op på Tunø og afgive sin stemme den 7. april 2019.


Kandidater til Ø-udvalget:
Mette Bjerring som repræsentant for de fastboende på Tunø
Tim Grønbech som repræsentant for de fastboende på Tunø
Bo Degn Olesen som repræsentant for de fastboende på Tunø
Bue Johan Bredsdorff som repræsentant for de fastboende på Tunø
Theresa Seifert Knudsen som repræsentant for de fastboende på Tunø
Claus Døssing som repræsentant for de fastboende på Tunø
Claus Løgager Poulsen som repræsentant for sommerhusejerne på Tunø
Michael Vogelius som repræsentant for sommerhusejerne på Tunø
Susanne Dyrholm som repræsentant for sommerhusejerne på Tunø

Fakta om ø-udvalget
- Ø-udvalget skal bestå af af fire byrådsmedlemmer og fem lokale tunboere (suppleret af andre relevante aktører).
- Ø-udvalget skal arbejde med tiltag, der kan skabe udvikling på Tunø med fokus på erhverv, boliger og transport til og fra øen.
- De kommunale medlemmer fra Tunø-udvalget er Elvin J. Hansen (A), Leif Gjørtz Christensen Ø), Lene Midtgaard (V) og Marianne Hundebøll (F).