Børn dyrker karate i en hal

Stor succes med fritidspasordning

23. oktober 2019

Det er et halvt år siden, det første barn kom med i Odder Kommunes fritidspasordning, og siden er yderligere 68 børn og unge kommet til.

Formålet med Fritidspasordningen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden. Fritidspasordningen er for børn og unge i alderen 6-25 år og indeholder dels vejledning, en mulighed for økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og lejre/stævner samt kompetenceudvikling af foreningerne.

Godt samarbejde med foreningerne

Det havde ikke været muligt at få så mange børn og unge i gang med et fritidstilbud uden de folkeoplysende foreninger i Odder Kommune, der fra begyndelsen sagde ja til at være med. Ni foreninger har deltaget i udviklingen af den nye ordning og været med til at bestemme, hvordan foreningerne bedst bliver klædt på til at tage imod børn og unge, der ikke er vant til at deltage i foreninger. Blandt andet har foreningerne besluttet, at alle nye foreninger i ordningen som minimum skal deltage med mindst én og gerne flere repræsentanter på en obligatorisk workshop, der hedder "Den gode velkomst".

Flere foreninger kan være med

De ni foreninger har deltaget på den obligatoriske workshop i løbet af foråret, og der er nu nye hold klar til nye foreninger, der har lyst til at være med i ordningen.

De ni foreninger, der allerede er med i Fritidspasordningen, er Gymnastik Odder, HOIF Fitness, Odder Karate, DUI- Leg og Virke, Odder Garden, Odder Håndbold, OIGF Fodbold, ØFUG og Bokseklubben Vitus Odder

Nye workshops for nye foreninger

Der bliver afholdt to workshops i efteråret. Det er gratis for folkeoplysende foreninger at være med (også foreninger, der allerede har haft en eller flere afsted), men det kræver tilmelding via DGI Østjyllands hjemmeside.

Den første workshop afholdes tirsdag den 29. oktober kl. 19-22 på Gylling Skole.

Den anden workshop afholdes tirsdag den 26. november kl. 18.30-21.30 i Fællesrummet i Spektrum Odder Svømmehal.
Tilmeld dig på: Den Gode Velkomst i Odder

Om fritidspasordningen

  • Fritidspasordningen i Odder Kommune er for børn og unge i alderen 6-25 år (fra 0. klasse) i Odder Kommune, der ikke er forenings- eller musikskoleaktive.
  • Formålet med Fritidspasordningen er at give alle børn og unge mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i fritiden. Fritidspasset skal gives, når økonomi er en barriere for barnets manglende deltagelse i fritidsaktiviteter eller hvor det skønnes at deltagelse i en fritidsaktivitet vil kunne være afgørende for barnets fysiske, psykiske eller sociale udvikling.
  • Fritidspasordningen indeholder vejledning til barnet/den unge, en mulighed for økonomisk hjælp til kontingent, udstyr og lejre/stævner samt kompetenceudvikling af foreningerne.
  • I 2019 og 2020 vil der blive indsamlet information omkring behovet for fritidspas, herunder hvilke udgifter der søges til, og hvor mange børn og unge, der har brug for et fritidspas. Den endelige ordning træder derfor først i kraft efter de første to år.

Læs mere om ordningen på odder.dk/fritidspas

(Foto: Odder Shotokan Karate er en af de foreninger, der bruger fritidspasordningen, bl.a. som en hjælp til at få alle børn fra klubben med til sommerlejr. Foto: Odder Karateklub)