Strategi og vision for VitaPark 2017

Politikerne i Odder Byråd godkendte mandag aften, den 27. november, en strategiplan for VitaPark. 

Vitaudvalget har arbejdet med at skabe en vision, strategi og forretningsplan for VitaPark, der kan sikre en mere målrettet og strategisk udvikling af VitaPark, i overensstemmelse med byrådet oprindelige visioner for stedet samt Odder kommunes udviklingsplan.

Strategien og visionen sætter rammen omkring udviklingen af VitaPark til et fyrtårn for Odder Kommune, som byråd, VitaPark lokaludvalg, brugerråd og leder kan agere indenfor, og sikre at alle trækker i sammen retning.

I midten af 2015 begyndte det nuværende Vitaudvalg at arbejde på udviklingen af en ny strategi, vision og forretningsplan for VitaPark. 

Visionen blev: VitaPark – det fællesskab hvor drømme fødes og ideer bliver til virkelighed. 

Se strategi og forretningsplan for VitaPark 

Byrådet godkendt også en ny styrelsesstruktur for Vitapark, der inkluderer, at der etableres et Lokaludvalg og et Brugerråd.

VitaPark Lokaludvalg

 • En repræsentant fra Økonomiudvalget
 • Formanden for Børne, Unge og Kulturudvalget /eller formanden for det udvalg, der har kulturen som område
 • Tre repræsentanter fra brugerrådet – et fra hvert af de strategiske områder: sundhed, kultur og erhverv
 • To eksternt udpegede medlemmer (yderligere 2 eksterne kan udpeges)
 • Lokaludvalget refererer til Økonomiudvalget. 

Brugerråd

 • Brugerrådet etableres som en åben forening, hvor lejere, brugere, interessenter og borgere med interesse i VitaPark kan deltage.
 • Brugerrådets tre repræsentanter indstilles til byrådets godkendelse.
 • Vedtægterne for brugerrådet er et oplæg, som det nye brugerråd og VitaPark lokaludvalg skal videreudvikle, således at der skabes ejerskab omkring rådets opgaver.

Uddrag af politikernes indlæg på byrådsmødet

- Det har været et spændende arbejde i Vitaudvalget, og vi får nu en ny styrelsesstruktur, der sikrer den fortsatte udvikling af VitaPark, sagde Niels Rosenberg (C)

- Det bliver oprettet et brugerråd, så flere kan komme til at arbejde med VitaPark, og det synes jeg er en god sag, sagde Anne Bonefeld (V)

- I SF er vi opmærksomme på, at vi har haft kultur i 2017, og vi forventer, at der fremover også kommer fokus på alle de tre ben, som er kultur, erhverv og sundhed, Marianne Hundebøll (F).

Se det arkiverede byrådsmøde fra den 27. november her.

Logo for Odder NetTV

Læs referatet for mødet.

VitaParks DNA er:

 • er sundhed, kultur og erhverv.
 • støtter vækstlaget, men giver plads til det etablerede
 • er kvalitet
 • skaber rum og rammer til udfoldelse og oplevelser
 • har respekt for historien i huset
 • har inspirerende faciliteter
 • er et fællesskab - vi er alle en del af noget større
 • er et åbent hus
 • er nytænkende, afprøvende og eksperimenterende
 • samarbejder
 • yder god service

De strategiske mål er:

 1. Vi skal bidrage markant til at odder opnår sine udviklingsmål: det gode liv, vækst og økonomi.
 2. Vi skal være et stærkt fællesskab inden for sundhed, kultur og erhverv
 3. Vi skal understøtte innovation og bæredygtighed inden for de tre ben
 4. Og vi skal være lokalt funderet, nationalt anerkendt og internationalt orienteret.

Se strategi og forretningsplan for VitaPark