Styrket samarbejde med DGI Østjylland

Kom så! Hænderne op mod himlen! I skal følge med!
Sådan lyder det, når Jette Lund træner de ti deltagere på holdet "Træning i naturen". Uanset om det regner eller er hundekoldt møder deltagerne op på holdet og træner i halvanden time. Ældste deltager er 81 år, og der er plads til dem, der ikke har været i en idrætsforening før eller måske lige har afsluttet et forløb i kommunens træningscenter.

Holdet er en videreførelse af projektet "Ud i naturen – Ind i livet", som Odder Kommune, HOIF,  Gymnastik Odder og DGI Østjylland udviklede og testede sammen. Det er et godt eksempel på, hvad der opstår, når man arbejdet sammen, og står det til Odder Kommune og DGI Østjylland, skal der arbejdes endnu mere sammen i de kommende år.

Læs aftalen her

Ambitiøs aftale med mål
Derfor har DGI Østjylland og Odder Kommune indgået en partnerskabsaftale, som blev underskrevet onsdag formiddag af Borgmester Uffe Jensen (V) og formanden for DGI Østjylland Hans Jørgen Hvitved. Aftalen blev underskrevet på Egmont Højskolen i Hou, hvor de fremmødte også hørte lidt om holdet med træning i det fri.

 

- Jeg håber, at aftalen kan være med til at give borgerne i Odder Kommune bedre mulighed for motion og bevægelse. Det er helt i tråd med vores vison om Det Gode Liv, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Odder Kommune har et tæt samarbejde med DGI Østjylland på sundheds- og på fritidsområdet. Samarbejdet understøtter det lokale foreningsliv, og giver Odder Kommune mulighed for at varetage kommunale opgaver i et tæt samspil med lokalsamfundet, hvor der er mulighed for at tænke, afprøve og implementere løsninger på nye måder.

Konkrete indsatsområder
Med aftalen sættes der fokus på konkrete satsningsområder:

  • Foreningsudvikling og foreningskurser: Parterne vil arbejde for, at idrætsforeninger får målrettede tilbud om lederkurser og udviklingsfor-
    løb, der sigter mod at få flere medlemmer og flere frivillige.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse: Parterne sætter i fællesskab fokus på indsatser, der kan bygge bro mellem de kommunale sundheds- og genoptræningstilbud og foreningslivet.
  • Lokalsamfundsudvikling: Parterne vil styrke forenings- og idrætslivet i byerne uden for Odder ved igangsætning af lokale initiativer, der styrker sammenhængskraften og interessen for bosætning i landdistrikterne.
  • Flygtninge: Parterne vil arbejde for at udvikle en praksis for tilbud til flygtninge om medlemskab af lokale idrætsforeninger og understøttelse af deltagelse til gavn for integrationen.
  • Indsatser for forueningsuvante børn og unge: Parterne har sammen fokus på at tilpasse og udvikle idrætstilbud til børn og unge, som af forskellige årsager ikke er en del af idrætsforeningslivet. 

Partnerskabsaftalen gælder til og med 2018, og det er en aftale, der beskriver grundlaget for samarbejdet og de gensidige forventninger, parterne har til hinanden. Aftalen vedrører ikke kommunens almindelige tilskud til foreningslivet i henhold til folkeoplysningsloven og den kommunale støtteordning.

- Når man sætter fokus på nogle områder, så sker der også noget. Vi håber, at flere vil dyrke idræt, og at vi kan nå ud til nogle grupper, som er uerfarne med at dyrke idræt, siger formanden for DGI Østjylland, Hans Jørgen Hvitved.