Piger læser på en græsmark

Sundhedsstrategi med fokus på børn og unge

27. juni 2019

På byrådsmødet mandag den 24. juni godkendte politikerne en sundhedsstrategi målrettet børn og unge fra 0 til 24 år. Strategien understøtter sundhed og trivsel fra før fødslen og frem til voksenalderen. Fokus er på tidlige indsatser rettet mod forældre, spæd- og småbørn og årene i skole og på ungdomsuddannelse. 

Fokusområder i strategien er tobak, fysisk aktivitet, rusmidler og mad & måltider. De fire områder har omfattende betydning for borgernes sundhed og for den sociale ulighed i sundhed og rummer samtidig et markant forebyggelsespotentiale. 

Strategien indeholder en række konkrete indsatser inden for hvert fokusområde, og den beskriver tilgangen til og målet for arbejdet hermed. Læs Odder Kommunes strategi for forebyggelse og sundhedsfremme. 

Strategien har årligt fokus på et særligt område som er: 

  • Tobak                     2019
  • Fysisk aktivitet        2020
  • Rusmidler               2021
  • Mad & måltider       2022

Se debatten på byrådsmødet 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet