priser på et bord

Tak for’et pris til lokale frivillige

07. december 2018

Mange mennesker bruger rigtig mange timer på aktiviteter og foreninger i deres lokalområde for at gøre det til et godt sted at bo. Uden dem ville sammenhængskraften i landsbyerne forsvinde.

Derfor har Ørting Falling Lokalpost stiftet en ”tak for’et pris” – opkaldt efter Cleo, der boede i Ørting de sidste år af livet.

Prisen er denne første gang givet til seks personer som til sammen markerer bredden i det frivillige arbejde. Til næste år vil den blive givet til én person to gange ved en lokal begivenhed, der samler mange mennesker.

Modtagerne er:

Jan Kjærsgaard, som er formand for Lokalrådet for Ørting Falling. Han var meget aktiv, da Margrethelyst Friskole skulle åbne i den gamle Centralskole – han har været formand for skolens bestyrelse i mange år, han har været formand for Ørting Falling Ungdoms- og Gymnastikforening, og han er stadig en kæmpe arbejdskraft, når der skal skaffes penge til foreningens arbejde med det store loppemarked og med Odder Byfest.

Lise Laursen, som i mange år har redigeret Sognebladet – og som nu redigerer Kirkebladet. Hun har også i mange år været aktiv i menighedsrådets aktivitetsudvalg, og har bl.a. været med til at arrangere foredrag til glæde for rigtig mange. Hun bidrager også til områdets historie gennem den hjælp hun yder til Lokalpostens artikler om mennesker, der var her før os.

Thomas Tikjøb, som bruger så mange timer på arbejdet med Byfest og med andre aktiviteter, der kan skaffe penge til den lokale sportsforening, at han for længst er holdt op med at tælle dem – og for altid at have for øje, at det hele skal være en god oplevelse for alle de frivillige og for de mennesker, der møder op for at deltage. Og endelig får han prisen for som formand for Ørting Hallen utrætteligt at arbejde for, at den skal fremstå perfekt.

Poul Henning Jensen som er med i Lokalrådet, i Danske Seniorer og i Torsdagsklubben for pensionister. Han har været drivkraften bag projekt ”Spisevenner” for alle +60’ere i området. Et projekt, der allerede nu er en stor succes.

Lene Schnoor-Jørgensen fordi hun turde tage posten som formand for Margrethelyst Friskole og Børnehave, og for at lægge et utal af fritimer i at vende en udvikling, så flere forældre opdager stedets styrker – et arbejde, der allerede nu begynder at give resultat.

Kirsten Jørgensen, som er formand for Danske Seniorer og for Torsdagsklubben, der tilrettelægger aktiviteter for pensionister – kortspil, foredrag, hyggeeftermiddage og udflugter. Hun er også aktiv i kirkens arrangementer og går ikke hjem, før der er ryddet op og lokalerne i Sognehuset er i orden igen.