Tandplejen fylder 60 år

Odder Kommunale Tandpleje markerer i denne uge, at de fylder 60 år med flag og lidt mundgodt – sprøde æbler naturligvis.

- Vi synes bestemt, at det er værd at fejre vores 60 års jubilæum. Vi gør en forskel, og vi er blandt de bedste kommuner i landet, når det kommer til børn og unges tandsund. Derfor er det med stolthed, at vi fejrer jubilæum, siger leder af tandplejen, Marianne Bank-Mikkelsen.

Et lille tilbageblik
Tandplejens historie i Odder Kommune begyndte i 1957, hvor tandplejen var forbeholdt de
forbeholdt de børn som boede i Odder By. Dengang lavede man primært behandlinger frem for sundhedsfremmende tiltag, som man gør i dag.

- I begyndelsen havde man en ”fix it, do it”-tilgang, hvor man nu er samskabende med brugerne om tandsundheden. Vi giver råd og vejledning til gavn for den enkeltes behov. Faktisk var vi nogle af de første i landet tilbage i 1980´erne med behovstandpleje, hvor vi tilpassede undersøgelsesinterval og forebyggende behandlinger med hensyn til den enkelte barns behov, siger Marianne.

Tandplejen i Odder har også siden 1999 haft stor succes med omsorgstandpleje for ældre borgere som ikke kan benytte privat praksis længere og siden 2007 med specialtandplejen, som er et tilbud til borgere, der psykisk eller fysisk er ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

I januar 2015 blev tandplejen, der før havde været på Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole, samlet i nye lokaler i Vitapark.

- Det er en fornøjelse at være her i disse store og lyse lokaler. Vi kan på en helt ny måde gøre brug af hinandens kompetencer, siger souschef og leder af specialtandplejen, Christina Krohn.

Travlt har tandplejen også. I dag kommer der langt flere patienter forbi tandlægen end tidligere. For at nedbringe ventelisterne på tandreguleringsafdelingen har tandplejen indgået et samarbejde med Tandlægeskolen, Århus Universitet.

- Det har været en stor succes med dette samarbejde, som vore patienter har taget positivt i mod. For at udnytte stoletiderne bedst muligt kan borgerene hjælpe os ved at møde op til de aftalte tider eller melde afbud i god tid, så tiden kan bruges af en anden, siger Marianne.

Tandplejen vil bidrage til det gode liv i Odder
Tandplejen har igennem mange år oplevet, at tandsundheden i Odder er blevet meget bedre. Bl.a. er forældrene meget interesseret i deres børns tandsundhed, og i dag har forældre en helt anden tilgang børnenes tandsundhed end tidligere.

- Vores mål er også, at forældrene skal være med længest muligt til tandlægebesøg. Da vi lå på skolerne, var der ikke den samme forældreinddragelse, som der er i dag. Nu er forældrene med til børnene er 10 år. Det er noget, som vi kan se rykker på tandplejen og tandsundheden, siger Christina.


Tandplejen vil mere end at sikre en masse flotte smil blandt byens børn og fremme tandsundheden i Odder.

- Vi vil gerne være med til at levere noget til det gode liv i Odder. Vi vil gerne være med til at skabe tryghed for alle vores brugere på forskelligt plan og bidrage til, at det er okay at komme til tandlægen. Med vores arbejde skaber vi en forståelse for, at tandsundhed er vigtigt, og vi er med til at sikre, at de unge bruger en privat tandlæge, når de slipper os på deres 18 års fødselsdag, siger Marianne.