Kort over parkering

Taxaplads flyttes midlertidigt

29. oktober 2018

I forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsstrategi for Odder bymidte, et projekt der støttes af Realdania, planlægger Bymidteforum, rådgivergruppen Hele Landet og Odder Kommune afvikling af en kunstnerisk lysinstallation på pladsen foran banegårdsbygningen. 

Læs mere om afprøvningen for Banegårdspladsen og om byudviklingsstrategien

Projektet på Banegårdspladsen indebærer, at den eksisterende taxaholdeplads (markeret med sort ring på kortet nedenfor) i perioden 1. november til 18. november afspærres midlertidigt. 

Odder Kommune etablerer en midlertidig taxaholdeplads på arealet markeret med rødt på kortet nedenfor – der hvor togbussen (Rute 80-81) holdt tidligere. Der vil blive opsat midlertidig skiltning for taxaer her.