Termografering og droneflyvning

Der flyves med to droner for at kortlægge varmeudstrålingen fra fjernvarmerørene.

  • De flyver i 80-100 meters højde, og beboere tæt på overflyvningen vil muligvis kunne høre en svag brummen fra dronerne.


  • Den største vejer 8 kg, hvoraf 3 kg er batterier. Den har en diameter på 141 cm fra propelspids til propelspids.


  • Dronerne tager ingen almindelige billeder. De måler kun elektromagnetisk stråling i bølgelængderne 7,5 – 14 μm med en termisk sensor.


  • Intensiteten omregnes til en faktisk temperatur. Hver temperatur tildeles en farve, og deraf opstår termografibillederne.


  • Dronerne styres af eksternt firma – ”dronesystems”. Der skal to personer til for at styre dem og udføre termograferingen.