Hundslund Kro

Tilskud til landsbyudvikling i Hundslund

10. januar 2019

Tilskuddet gives fra en forsøgsordning under Trafik, Bygge-, og Boligstyrelsen. Styrelsen ønsker med forsøgsordningen at gøre sig erfaringer med, hvordan der kan skabes nye samarbejds- og finansieringsformer for landsbyudviklingen i Danmark.

Odder Kommune har opnået tilskuddet med baggrund i projektet ”Odder-modellen – et pilotprojekt med udvikling og afprøvning af ny samarbejds- og finansieringsform for fysiske landsbyprojekter”.

Odder Kommune har købt Hundslund Kro, der ligger centralt i Hundslund. Kroen har været forladt i en årrække og projektet er en oplagt mulighed for at ændre på bygningens fremtoning og funktion.

I de kommende måneder vil Odder Kommune sammen med lokale aktører finde frem til hvilken funktion bygningen skal have i fremtiden. Det er helt afgørende at aktørerne i projektet bliver enige om hvad der skal ske med bygningen og hvordan det skal ske.

I projektet arbejdes der indtil videre med tre scenarier for bygningen: 

  • Istandsættelse med henblik på etablering af boliger med efterfølgende videresalg
  • Istandsættelse med henblik på etablering af offentlige funktioner i foreningsregi med efterfølgende videresalg
  • Nedrivning og etablering af ny funktion på grundenHvilket scenarie der arbejdes videre med afgøres af de økonomiske rammer, lokalbefolkningens opbakning, tekniske muligheder og lovmæssige rammer.

 Projektet løber frem til november 2020 og består af følgende faser: 

  1. Udvikling af model: 01.10.2018-01.03.2019
  2. Afprøvning af model: 01.03.2019-01.08.2019
  3. Fysisk indsats: 01.08.2019-01.08.2020
  4. Formidling af resultater: 01.08.2020-01.11.2020

Spørgsmål kan rettes til Esben Frost, FROST Architects på tlf. 22 52 71 15 eller konsulent Martin Hauge, Odder Kommune på tlf. 30 84 34 18