Strandasters

Tilsyn af naturområder

06. maj 2020

Formålet med naturtilsynet er, at ajourføre naturarealernes afgrænsning og naturtilstand. 

Kommunen har som tilsynsmyndighed ret til at færdes på private arealer i hht. naturbeskyttelseslovens § 76 (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019). Er naturarealerne beliggende tæt ved din bolig, vil vi ringe på og orientere dig om, at vi er på din adresse.

De beskyttede arealer er vejledende udpeget, og de vil blive opdateret på Danmarks Miljøportals arealinfo, hvor du kan finde data fra tilsynene.

Data fra 2020 kan fremsøges efter 1. oktober 2020.

Sker der ændringer på dine arealer, vil du ikke automatisk få besked, men du kan tilmelde dig: https://dinnatur.miljoeportal.dk/ og få tilsendt en mail, når der sker ændringer.

Du kan også finde udpegningerne af beskyttet natur her på hjemmesiden.

Naturtilsynene vil blive udført i perioden fra d. 20. maj til den. 1. september 2020.

Spørgsmål kan rettes til Merete Johannsen på telefon: 20 90 53 41.