Bus fra midttrafik

Tiltag mod smittespredning i busserne

14. april 2020

Ekstra rengøring i busserne

Busselskaber skal sørge for ekstra, daglig rengøring af alle kontaktflader i alle benyttede kontrakt- og reservebusser.

Alle chauffører og klargøringspersonale skal være grundigt instrueret. Der kan forekomme kontrol af busselskabernes rengøring.

Anbefalingerne fra Statens Serum Institut er:

  • Rengøring inden opstart af kørsel eller efter afsluttet kørsel. 
  • Rengøring med vand og sæbe eller sædvanligt rengøringsmiddel. Vi anbefaler ikke desinfektion.
  • Fokus på kontaktpunkter som berøres af hænder: fx knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn og billetautomater.


Begrænsning af kunder i bussen

På baggrund af anbefalinger fra Transportministeriet har Midttrafik vedtaget begrænsninger for antallet af kunder i bussen:

  • Der må være cirka 25 kunder i en almindelig bus.
  • Der må være cirka 40 kunder i en ledbus.
  • Chaufføren har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, når bussen er fyldt.
  • Efter dialog med busselskabet kan Midttrafik indsætte flere busser, hvis der er behov.

Midttrafiks kontrollører står ved udvalgte stoppesteder, og hjælpe chauffører og kunder med at overholde retningslinjerne.

Midttrafik har desuden anbefalet kommunerne og skolerne til at opfordre forældre til at køre egne børn til og fra skolen.