Borgmester og udvalgsformænd i Odder Kommune

Træffetid for udvalgsformænd er aflyst

13. maj 2020

Er der noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, så er der mulighed for dette ved træffetid ca. hver anden måned. Grundet corornasituationen har vi desværre været nødsaget til at aflyse træffetid d. 4. juni.

Næste gang bliver i stedet torsdag den 20. august 2020 kl. 16-17.00. Man skal ikke reservere tid, men man kan bare møde op på rådhuset. 

De politikere, du kan træffe, er: 

  • Borgmester: Uffe Jensen
  • Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: Finn Thranum
  • Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget: Lone Jakobi
  • Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget: Ole Lyngby Petersen
  • Arbejdsmarkedsudvalget: Linda Ann Wienand

Datoer for træffetid 2020

  • 20. august
  • 1. oktober
  • 10 december