Udvalgsformænd samlet

Træffetid for udvalgsformænd

05. august 2019

Har du noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, har du mulighed for dette ved personligt fremmøde. 

De politikere, du kan træffe, er:

Borgmester: Uffe Jensen
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: Finn Thranum
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget: Lone Jakobi
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget: Ole Lyngby Petersen
Arbejdsmarkedsudvalget: Linda Ann Wienand

Næste gang er torsdag d. 3. okotber kl. 16-17.00.

Man skal ikke reservere tid. Bare mød op på rådhuset. Henvend dig i receptionen.