Borgmester og udvalgsformænd i Odder Kommune

Træffetid for udvalgsformænd

13. august 2021

Er der noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, så er der mulighed for dette ved træffetid ca. hver anden måned. 

Næste gang bliver i stedet torsdag den 19. august  kl. 15-16. Man skal ikke reservere tid, men man kan bare møde op på rådhuset. 

De politikere, du kan træffe, er: 

  • Borgmester: Uffe Jensen
  • Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: Finn Thranum
  • Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget: Lone Jakobi
  • Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget: Ole Lyngby Petersen
  • Arbejdsmarkedsudvalget: Linda Ann Wienand

Datoer for træffetid 2021

  • 19. august 2021 kl. 15-16
  • 7. oktober 2021 kl. 16-17
  • 2. december 2021 kl. 16-17