Træffetid for udvalgsformænd

Har du noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, har du mulighed for dette ved personligt fremmøde.

De politikere, du kan træffe, er:

  • Borgmester: Uffe Jensen
  • Miljø- og Teknikudvalget, Elvin J. Hansen
  • Børn, Unge og Kulturudvalg: Anne Bonefeld
  • Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse: Niels Rosenberg

Næste gang er torsdag d. 31. august 2017 kl. 15.30 - 17.00.

Man skal ikke reservere tid, men man kan bare møde op på rådhuset.