løbere på Tunø

Tunø får et Ø-udvalg

18. december 2018

Et enigt byråd besluttede mandag aften, at der skal nedsættes et Ø-udvalg, der skal arbejde videre med udvikling på Tunø. Beslutningen kommer i forlængelse af anbefalingerne fra det såkaldte ”§ 17,4 midlertidigt udvalg for Tunø”.

Udvalget har afleveret en rapport, Tunø i fremtiden, til byrådet med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en god udvikling på Tunø.

Ø-udvalget, der skal bestå af af fire byrådsmedlemmer og fem lokale tunboere (suppleret af andre relevante aktører), skal  nu arbejde videre med tiltag, der kan skabe udvikling på Tunø. Udvalget arbejder frem til 2021, og byrådet har genudpeget de kommunale medlemmer fra Tunø-udvalget. Det er Elvin J. Hansen (A), Leif Gjørtz Christensen Ø), Lene Midtgaard (V) og Marianne Hundebøll (F).

Desuden har byrådet besluttet, at der skal nedsættes tre arbejdsgrupper.

  • en arbejdsgruppe for etablering af nye boliger på Tunø
  • en arbejdsgruppe for optimering af færgefart til og fra Tunø
  • en arbejdsgruppe, der kortlægger de erhvervsmæssige potentialer på Tunø og finansieringsmuligheder for erhvervsaktiviteter

Byrådet besluttede også at afsætte 150.000 kr. til forundersøgelse af nye boliger på Tunø og 50.000 kr. til gennemførelsen af bosætnings- erhvervs- og turismerettede aktiviteter på Tunø, finansiering herfor tages fra Vækstpuljen.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg i debatten

Uffe Jensen (V)
- Tunø-udvalget har lavet et godt arbejde, og stemningen på Tunø er god i forhold til udvalget, så vi synes, at det er naturligt, at de fire politikere, der har været med i Tunø-udvalget, fortsætter i det nye Ø-udvalg.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Jeg ser frem til et fortsat samarbejde i et Ø-udvalg. Det er vigtigt med et sådan udvalg som tovholder og initiativtager på en række af de tiltag inden for færgedrift, erhverv og bolig, der skal til for at vende udviklingen. 

John Rosenhøj (O)
- Tak til udvalget for en fin rapport. Det er mange gode konklusioner, og det er et spændende og godt arbejde, I har lavet. Jeg mangler dog, at betydningen af festivalen tages med i betragtning. 

Marianne Hundebøll (F)
- Der skal ske noget nu på Tunø, og vi skal arbejde med færgefart, bosætning og erhvervsliv.

Lone Jakobi (A)
- Tak til udvalget for et godt stykke arbejde og en letlæselig rapport. Det er en luksus, at vi har et engageret udvalg, der gerne vil fortsætte. 

Niels Rosenberg (C)
- Det har været godt med et udvalg, der har set på udfordringerne, og vi er også interesseret i at det fortsætter, så vi kan blive ved med at have en god dialog med tunboerne. 

Lone Riis (V)
- Flot arbejde i udvalget, og det bliver spændende at følge Ø-udvalget og arbejdsgrupperne. 

Elvin Hansen (A)
- Vi har drøftet festivalens betydning, men vi tager ikke stilling til for og imod. Vi har været nedsat til at komme med nogle ideer, som vi tror på, og det er det, vi har set på bl.a. med færgeafgange. 

Baggrund for sagen
Det midlertidige udvalg for Tunø blev nedsat med en byrådsbeslutning den 30. april 2018. Udvalget blev nedsat som et hurtigt arbejdende udvalg med et halvt års funktionsperiode og besat med tunboere, fagprofessionelle, erhvervsfolk og byrådspolitikere. 

Udfordringerne for Tunø har været klare i form af:

  • Stigende alder blandt indbyggerne
  • Lang transporttid til tastlandet, der besværliggør pendling til og fra arbejde og skole
  • Begrænsede erhvervsmuligheder

I lyset af udfordringerne har målet for udvalget været udarbejdelsen af en rapport med anbefalinger, der belyser nye veje frem for Tunø.

Det midlertidige udvalg har mødtes fem gange over det sidste halve år og har været på studietur til Strynø. Gennem møderækken er udvalget kommet frem til en fælles forståelse af de udfordringer som Tunø står overfor samt en række anbefalinger, der viser veje frem for Tunø.