Oversigtskort over areal ved Rude Havvej der er til udbud til kollektive trafikformål

Udbud af areal ved Rude Havvej til kollektive trafikformål

06. oktober 2020

Arealet er på 12.084 m2.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 1139, som udlægger arealet til bygninger og tekniske anlæg i forbindelse med et busselskab driftsfunktioner. Arealet udbydes til salg med henblik på at realisere lokalplan nr. 1139 på arealet.

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 483.360 ekskl. moms.

Udbudsmaterialet består af udbudsvilkår, betinget købsaftale med bilag samt tilbudsbrev. Udbudsmaterialet kan findes ved at klikke på de forskellige links nedenfor.

Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcellen er 30. oktober 2020 kl. 12.

Købstilbud skal sendes pr. mail til Hanne Paarup Olsen på hanne.olsen@odder.dk.

Hent udbudsmateriale