Dronebillede af område til storparcel i Bendixminde, Odder

Udbud af storparcel i Bendixminde til bæredygtig boligbebyggelse

06. oktober 2020

Storparcellen beliggende på matr. 1al, Snærild By, Odder og udgør 23.543 m2.

Storparcellen er omfattet af rammelokalplan nr. 1134, og den vindende tilbudsgiver skal udarbejde en byggeretsgivende lokalplan for det konkrete projekt på ejendommen.

Bebyggelsesprocenten for storparcellen er i henhold til rammelokalplanen 40.

Storparcellen udbydes uden mindstepris men med en forventet pris på kr. 1.500 pr. etagemeter bebyggelse ekskl. moms.

Udbudsmaterialet består af udbudsvilkår, betinget købsaftale med bilag samt tilbudsbrev. Udbudsmaterialet kan findes ved at klikke på de forskellige links nedenfor.

Frist for afgivelse af tilbud på køb af storparcellen er 16. november 2020 kl. 12.

Købstilbud skal sendes pr. mail til Hanne Paarup Olsen på hanne.olsen@odder.dk.

Hent udbudsmateriale