Tre skolepiger

Udkast til ny børne- og ungepolitik i høring

07. marts 2019

Siden foråret 2018 har der været en proces med at lave en ny børne- og ungepolitik i Odder Kommune. Dette udkast sendes nu i høring: Udkast til ny børne- og ungepolitik

Høringen omfatter en bred kreds af udvalgte høringsparter, men også en åben offentlig høring, hvor du kan give dit besyv med.

Høringssvar kan sendes til e-mail: tina.poulsen@odder.dk.

Høringsperioden løber frem til den 15. april.

Byrådet forventes at vedtage politikken endeligt på møde den 20. maj.

Bemærk at politikkens layout er foreløbig.