Politikerne fra Miljø, Teknik og Klimaudvalget

Udvalg har et løsningsforslag

06. december 2018

Flere flexbusser og ekstra penge til at bevare busafgange. Sådan lyder en del af et løsningsforslag, som Odder Kommunes Miljø-, Teknik- og Klimaudvalg foreslår, efter at Regionen har varslet besparelser for 60 mio. kr. på den offentlige transport.

- Det er regionens besparelser og ikke kommunens, men vi er nødt til at sikre, at hele kommunen er bundet godt sammen med offentlig transport. Derfor har vi handlet hurtigt og er gået i dialog med vores samarbejdspartnere på området. Vi har sammen fundet et forslag til en løsning, som vi kan leve med, selv om de giver os nogle ekstra udgifter, siger formanden for Miljø, Teknik og Klimaudvalget i Odder Kommune, Ole Lyngby Pedersen (V).

Regionens besparelser træder efter planen allerede i kraft fra den 1. april og rammer i Odder Kommune særligt rute 103 (Aarhus - Odder - Hov) og rute 302 (Aarhus - Beder - Norsminde - Odder).

Mange henvendelser fra borgere
- Vi har fået mange henvendelser fra borgere, der er utilfredse med regionens besparelser. Vi har bl.a. fået henvendelser fra lokalrådene og Seniorrådet. Den løsning, som vi peger på, synes jeg, lever op til mange af de ønsker, der har været, siger Ole Lyngby Pedersen, der tilføjer, at kommunen havde et møde med alle lokalrådene om kollektiv trafik tidligere på året.

I forhold til rute 302 er der lagt op til at opretholde en dobbelt morgentur (tur-retur) og fire dobbelte eftermiddagsture på hverdage. Forslaget går på at udgiften deles mellem Aarhus Kommune, Regionen og Odder Kommune. For Odder Kommune beløber det sig på 603.000 kr. årligt.

- Løsningsforslaget er billigere og bedre, end hvis Odder Kommune selv fremadrettet skal betjene området med en ny lokalrute, siger Ole Lyngby Pedersen.

Samarbejde om flexbus
Ifølge forslaget er det en mulighed, at Aarhus Kommune i fællesskab med Odder Kommune yderligere indsætter fire dobbelte flexbusafgange på hverdage og fire dobbelte flexbusafgange også i weekender. Udgiften til flexbus vil beløbe sig til ca. 80.000 pr. år. Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel, men en Flexbus kører kun, hvis der er nogle, der har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen og efter de angivne tider. Flexbussen kan være en taxa, en personvogn eller en liftvogn og der kan være andre med på turen.

I forhold til rute 103 vil der fremadrettet være regionale afgange på både hverdage og i weekender, der passer med færgeruten Hou - Samsø. Derudover kører lokalrute 1008, 1003, flexbus og flextur i Hou-området. Odder Kommune indsætter derfor, ifølge forslaget fra udvalget, ikke supplerende afgange på ruten, men Tunøfærgens fartplan kan tilpasses så vidt muligt Samsøfærgens fartplan for at minimere ventetiden for Tunøfærgens brugere.

Forslaget fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget sendes nu videre til Odder Kommunes byråd, der skal tage stilling til det på mødet den 17. december 2018.


Læs referatet fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets møde.
Læs om flexbus og flextur på Midttrafiks side

Løsningsforslaget fra udvalget
Rute 302 Aarhus - Beder - Norsminde - Odder (Kystruten)
Der opretholdes i samarbejde med Midttrafik og Aarhus Kommune en dobbelt morgentur og fire dobbelte eftermiddagsture på hverdage. Udgiften for Odder Kommune vil beløbe sig til 603.000 kr. årligt. Odder Kommune indsætter i fællesskab med Aarhus Kommune desuden fire dobbelte flexbusafgange på hverdage og fire dobbelte flexbusafgange i weekender. Udgift for flexbus vil beløbe sig til ca. 80.000 pr. år. Samlet årlig udgift er således 683.000 kr./år til opretholdelse af kollektiv trafik på Kystruten. For 2019 vil det beløbe sig til 512.000 kr. såfremt kørslen kan startes op 1. april 2019. Udgiften for 2019 forslås finansieret med 512.000 på kontoen "Offentlig trafik 2018" og fra 2020 ved udvidelse af driftsbudgettet på Kollektiv trafik med 683.000 kr. Der er i 2018 et restbudget på 723.250 kr. på kontoen "Offentlig trafik 2018" som kan overføres til 2019.

Rute 103 (Århus - Odder - Hov)
Odder Kommune tager regionens nedlæggelse af Rute 103 (Århus - Odder - Hov) til efterretning og indsætter ikke supplerende afgange. Det skyldes, at der fremadrettet vil være regionale afgange på både hverdage og i weekender, der passer med færgeruten Hou - Samsø. Derudover kører lokalrute 1008, 1003, flexbus og flextur i Hou-området. Desuden tilpasses Tunøfærgens fartplan Samsøfærgens, så vidt det er muligt.