logo for borgerforslag med grafik af borgere

Udvalg skal behandle borgerforslag

05. februar 2020

Byrådet var enige om at sende forslaget til behandling i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, så udvalget kan fremskaffe flere informationer, bl.a. om hvad det vil koste.

Se hele debatten fra byrådssalen på Odder TV.

Læs mere om sagen og borgerforslaget i referatet fra byrådsmødet

Fakta om borgerdrevne forslag

Byrådet besluttede d. 25. juni 2018 at påbegynde en 2-årig forsøgsordning med borgerdrevne forslag. Ordningen indebærer, at alle borgere i Odder Kommune har mulighed for at stille forslag, som de gerne vil have Byrådet til at drøfte.
Et forslag skal have minimum 358 stemmer fra borgere i kommunen for at komme til behandling i Byrådet. Når et forslag har opnået det nødvendige antal stemmer, fremsætter Borgmesteren forslaget til behandling i Byrådet.
Nedenstående forslag er det andet, der har opnået det nødvendige antal stemmer.

Borgerforslaget

Det borgerdrevne forslag er stillet af Forældrebevægelsen Odder v. Lena Bryder og har følgende ordlyd:

"Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver

Forældrebevægelsen Odder vil gerne stille minimumsnormeringer på institutionsniveau som borgerforslag til byrådet.

Vi ønsker, at Odder Kommune går forrest i kampen for hurtigst muligt at få indført minimumsnormeringer i vores børns institutioner. I samme forbindelse skal der kigges på den nuværende normeringsberegning, da den langt fra giver et retvisende billede af det faktiske antal voksne pr. barn set over hele dagen.

Vi mener, at vores børn har ret til en mere tryg og mere udviklende tid i kommunens daginstitutioner, når vi som forældre er på arbejde. Et minimum for at dette kan lade sig gøre afhænger af en reel normering 1:3 for vuggestuer og 1:6 for børnehaver på institutionsniveau. Det vil sige, at der i al den tid, der er børn til stede, skal være minimum én pædagogisk uddannet ansat per 3 vuggestuebørn og én pædagogisk uddannet ansat per 6 børnehavebørn.

Vi oplever, at der ikke er hænder nok til vores børn, når de er institution. De pædagoger, der er ansat, er kompetente og kærlige, men der er slet ikke nok af dem. Og der er pga. sygdom, kurser osv. alt for ofte unge, nye ansatte, der står alene med ansvaret for mange børn uden at have de værktøjer, der er nødvendige for at dække vores børns behov i løbet af dagen. Herunder kendskab til kommunens ICDP-tilgang, der er en kvalitetssikring af den pædagogiske kvalitet.

Ikke alle forældre kan gå ned i tid, få råd til at gå hjemme med børnene, have bedsteforældre der kan hente tidligt osv. Det ville staten og Odder Kommune desuden miste indtægter på.

Derfor ønsker vi samlet set minimumsnormeringer nu!"

Beslutningen fra byrådet

Byrådet besluttede, at borgerforslaget sendes i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget med henblik på at belyse:
• Forskellige gængse normeringsmodeller, herunder en model, hvor der alene indgår direkte tid anvendt i dagligdagen med børnene (dvs. uden f.eks. sygemeldte, studerende/praktikanter, støttepædagoger og ledere).
• Hvad vil det koste at opnå minimumsnormeringer på institutionsniveau i Odder kommunens daginstitutioner ved budget 2021 ved de forskellige normeringsmodeller, herunder med baggrund i regeringens normeringsmodel?
• Hvor mange penge Odder Kommune kan regne med at modtage i forbindelse med finanslovsaftalen vedrørende minimumsnormeringer i 2020 og de efterfølgende år?
• Hvor mange ekstra stillinger det vil betyde i 2020 - og i de efterfølgende år?
• Hvordan pædagogerne kan få mere tid sammen med børnene ved at fjerne arbejdsopgaver, som varetages i dag?
• Hvor mange studerende og praktikanter der indgår i normeringen
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget redegørelse drøftes efterfølgende i Byrådet m.h.p. evt. at indgå i budgetprocessen.