Maskine i gang med at banke flere pæle i til kvashegnet

Udvidelse af Danmarks største kvashegn

24. august 2021

Danmarks største kvashegn ved Økologiens Have i Odder skal udvides, så der bliver plads til endnu mere grenaffald.

Opbakningen til at spare på jorden ressourcer og samtidig bidrage til at øge biodiversiteten i Odder har været enorm. Hegnet bliver derfor udvidet yderligere 45 m ind imod byen. Ca. 200 m hegn i alt.

Pæle til kvashegnDer skal mange pæle til for at forlænge hegnet med 45 meter

Kvashegnet rummer grene og afklip fra byens haver, hvilket er til stor gavn for biodiversiteten. Kvashegnet danne nemlig rammen for nye leversteder for fugle, insekter og svampe.

Hjælp med at gøre kvashegnet større

Lørdag og søndag d. 28-29 august fra 10-17 vil vi være til stede ved kvashegnet, så  du kan komme forbi med dit grenaffald til gavn for hegnet og insekter.

Til de første 100 der kommer forbi med grene til kvashegnet, vil der være en is fra Økologiens Have.

Kvashegnet ved Økologiens Have
Kvashegnet bliver med den nye udvidelse ca 200 meter langt 

Fakta

  • Hegnet rummer 100 ton haveaffald

  • Kigger man på den samlede affaldsmængde på årsbasis for Odder er der med kvashegnet produceret godt og vel 4 kg affald mindre pr borger i kommunen

  • Der er også en målbar økonomisk og klimamæssig besparelse ved direkte genbrug af haveaffaldet

  • Kvashegnet er med sine 200 længdemeter og 450 m3 Danmarks største kvashegn. Odder Kommune deltager i konkurrencen om at blive
    Danmarks VILDESTE kommune, og det med fokus på biodiversitet. Her spiller kvashegnet en afgørende rolle.

Mere viden om kvashegn

Se Renosyds side om kvashegn hvor du kan se film med gode råd om selv at bygget et kvashegn - eller høre om hvorfor det er smart rent ressourcemæssigt.