Tegning af Stenslundcentret

Udvidelse af Stenslundcentret

26. marts 2019

Plejehjemmet Stenslundcentret udvides fra 54 til 84 pladser
Første spadestik til det nye byggeri tages tirsdag den 26. marts 2019 kl. 13 på byggepladsen Stenslund 6, 8300 Odder, hvor blandt andre borgmester Uffe Jensen (V) vil holde tale.


Byggeriet er placeret umiddelbart syd for det eksisterende plejecenter, og med udvidelsen kommer det samlede antal plejehjemspladser på Stenslundcentret op på 84.
Den nye bygning opføres i 2 etager med hver 15 plejeboliger samt fællesarealer på hver etage: spisekøkken, opholdsstuer og vinterhaver, der deles af beboerne.
I bygningen indrettes naturligvis også gode og moderne servicearealer for personalet, så der skabes de bedst mulige arbejdsforhold for de ansatte på plejecentret.
Bygningen er formet som et stort U, der åbner sig mod syd, så der skabes et trygt og beskyttende gårdrum. I gårdrummet er der gode muligheder for udendørs ophold for alle beboerne. Resten af grunden indrettes som en hyggelig, lukket have med stier og beplantning.
Udvidelsen opføres ligesom det eksisterende plejecenter i gule mursten.


Udvidelsen af Stenslundcentret opføres i samarbejde med OK-Fonden, der også stod bag opførelsen af det eksisterende plejecenter.


Byggeriet forventes at stå færdig i sommeren 2020.


For yderligere information:
Casper Overgaard Andersen
Udviklingskonsulent, Odder Kommune
Tlf: 87 80 33 40, Mobil: 30 84 34 03
Søren L. Pedersen
Arkitekt MAA, Projektleder, OK-Fonden
Tlf: 33 85 45 18, Mobil: 21 19 27 92Fakta Bygherre:
Den selvejende almene OK-plejeinstitution i Stenslund, c/o OK-Fonden (plejeboliger) og Odder Kommune (servicearealer)


Adresse:
Stenslund 4, 8300 Odder


Plejehjemsleder:
Anni Andersen, plejedriften forestås af Odder Kommune
Projekt:


30 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer – opføres i tilknytning til det eksisterende Stenslundcenter (54 boliger), således at der i fremtiden vil være 84 plejeboliger i Stenslund.
Bygningen opføres i to etager med 15 boliger på hver etage.


Arealer:
Plejeboliger:
30 nye boliger á 65 m2 = 1950 m2


Servicearealer:
150 m2 – samt udvidelse af personalefaciliteter (omklædning) i eksisterende aktivitetshus.


Økonomi:
Samlet anskaffelsessum ca. 55 mio kr.


Bygherrerådgiver:
Pluskontoret Arkitekter A/S
med underrådgiver: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Totalentreprenør: Høgh & Sønberg A/S med underrådgivere: GPP Arkitekter A/S og  LB Consult Rådgivende ingeniører A/S