Skibe i Tunø Havn

Udvikling på Tunø

27. november 2018

I marts 2018 nedsatte odder byråd et midlertidigt udvalg, der har haft til opgave at belyse udviklingsmuligheder for Tunø. 

Udvalget har bestået af borgere fra Tunø, Odder byråd, fagprofessionelle eksperter og erhvervsfolk.

Tunø-udvalget har arbejdet intenst med at belyse udfordringer og muligheder for Tunø. Udvalgets analyser og konklusioner er blevet samlet i en rapport "Tunø i fremtiden" med anbefalinger om konkrete indsatser, der kan udvikle Tunø i en positiv retning.

Tre temaer: bolig, erhverv og færge
Udvalgets formand Leif Gjørtz Christensen (Ø) udtaler: 

"I udvalget har vi arbejdet med tiltag, der kan være med til at skabe opmærksomhed omkring Tunø, og alle de kvaliteter øen har. Vi har undersøgt styrker og svagheder og har fundet frem til en række tiltag omkring bolig, erhverv og færge, som vi anbefaler sættes i værk. Det har været en stor fornøjelse at opleve et udvalg, der i den grad er gået til opgaven med stor entusiasme. Vi er kommet tættere på hinanden. Vi har en fælles erkendelse af, at det er tid til handling og det skal ske i fælleskab".

Udvalgets rapport foreligges Odder byråd i december. Her skal byrådet debattere rapporten og hvilke indsatser, der skal iværksættes på Tunø.

I forlængelse af byrådets behandling af rapporten afholdes et stormøde på Tunø i januar 2019. 
 
"§ 17 stk. 4. udvalg for udvikling på Tunø" består af politikere, erhvervsfolk, fagpersoner og Tunøboere.

Udvalgets medlemmer er:

 • Leif Gjørtz Christensen (Ø), Odder Byråd og formand for udvalget
 • Lene Midtgaard (V), Odder Byråd
 • Marianne Hundebøll (F), Odder Byråd
 • Elvin Hansen (S), Odder Byråd
 • Jørgen Hastrup, Formand for Tunø Beboerforening og Tunø-fonden
 • Bent Sundgaard, Formand for Tunø Erhvervsforening
 • Anne-Grethe Brønning, bestyrelsesmedlem i Tunø Beboerforening
 • Claus Døssing, bestyrelsesmedlem i Tunø Beboerforening
 • Vagn Olesen, medlem af Tunø Beboerforening
 • Hanne T. Thaysen, medlem af Tunø Beboerforening og Ø-repræsentant
 • Michael Vogelius, repræsentant for de fire grundejerforeninger på Tunø
 • Bjarne Mølgaard, Overfartsleder Tunøfærgen
 • Helle Rosenberg, turistchef Kystlandet
 • Karsten Geertsen, udviklingschef UdviklingOdder
 • Nicolai Hommelhoff, Searangers
 • Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen