​Udviklingsområde ved Hou Havn i udbud

Smukke omgivelser, masser af vandaktiviteter og en hyggelig, autentisk havnestemning. Det er et spændende område ved Hou Havn med masser af muligheder, som Odder Kommune nu sender i udbud.

Mellem skov og hav
Området ligger mellem færgehavnen og lystbådehavnen i et af Østjyllands smukkeste områder. Byen og havnen i Hou ligger omkranset af skove og med vandet og havnen, som det naturlige samlingspunkt for borgere og besøgende. Hou Havn er tilmed det landfaste knudepunkt for øerne Tunø og Samsø, og havnen er udgangspunkt for vandaktiviteter såsom kajak- og kapsejlads, dykning, lystbåde m.m.

Mangfoldighed og bosætning
Odder Kommune har igennem flere år ønsket at udvikle og synliggøre havnen, da den har potentiale til at styrke hele Odder Kommune som bosætnings-,erhvervs-, og turistkommune, og samtidig skabe en mangfoldighed i anvendelsesmulighederne for området.
Der er derfor til inspiration udarbejdet en helhedsplan for området, der beskriver, hvordan det kan udvikles,og herunder hvordan området kan kobles sammen, som knudepunkt mellem by, færgehavn og lystbådehavn og mellem det øvrige Odder Kommune, Hou, Tunø og Samsø.

Mulighed for erhverv
Havnearealet omfatter i alt ca. 7.500 etm2 byggerettigheder. Der er mulighed for, at en del af området anvendes til opførelse af erhverv og gerne udadvendte funktioner (bylivsaktiviteter), som f.eks. café og restaurant i stueetagen langs promenaden mod havnen.

Der er mulighed for, at en del af boligerne kan være almene boliger, lige som boligerne kan anvendes til liberale erhverv i form af en kombination af bolig og kontor.

Er du interesseret så henvend dig til byrådssekretær Maria Christensen på e-mail maria.christensen@odder.dk eller tlf. 87 80 33 92 og få udbudsmaterialet tilsendt.

Odder Kommune skal modtage tilbuddet senest den 26. september 2017, kl. 12.00.