Unge-chat

Unge-chat og brevkasse vinder KL’s Forebyggelsespris 2021

10. juni 2021

Odder Kommune vinder KL’s Forebyggelsespris 2021 sammen med Center for Digital Pædagogik og 25 andre kommuner for digital børne- og ungerådgivning.

Odder Kommune får den flotte hæder for den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid.

Mange af børnene, som bruger online-rådgivningen i Cyberhus, ville gå under radaren og sidde ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få hjælp og støtte online.

- Prisen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse til alle de medarbejdere og frivillige i både Odder Kommune, Center for Digital Pædagogik og de 25 andre kommuner, som har arbejdet i overhalingsbanen under corona-nedlukningen for at sikre en rådgivning, som kan nå børn og unge, siger Anni Marquard, grundlægger og daglig leder af Center for Digital Pædagogik.

Line Andersen der er ungekonsulent i Odder Kommune supplerer:

- De unge ringer ikke til hinanden mere. De skriver på Messenger, Snapchat eller Instagram. Cyberhus giver de unge en ufarlig indgang til at komme i kontakt med en rådgiver via medier, de i forvejen bruger meget. Under corona-nedlukningen har det været ekstra vigtigt.

Ungdomskonsulent Line Andersen
Ungdomskonsulent Line Andersen 

Chatten på Cyberhus er bemandet af personale fra Ungeteamet og Okay Ung og er en del af den samlede SSP indsats i Odder Kommune i Odder Kommune.

Samskabelse der rykker

Fra KL’s bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, som bruger kommunale ressourcer og kompetencer på en ny måde til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare positioner.

KL’s mål med Forebyggelsesprisen er at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt og er med til skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes.