Torben Busk fra TrygFondens Regionale Råd i Region Midtjylland overrækker check til vågetjenesten

Vågetjeneste får støtte til efteruddannelse

22. oktober 2019

De frivillige fra Vågetjenesten i Odder er med i de sidste dage og nætter af andre menneskers liv. En donation fra TrygFonden på 103.625 kr. sikrer de frivillige et uddannelsesforløb, der ruster dem endnu bedre til de situationer, de oplever som vågere.

Vågetjenesten i Odder består af frivillige, der våger over mennesker, der snart skal dø, så de ikke skal være alene i deres sidste timer. De frivillige vågekoner og vågemænd giver tryghed, omsorg og nærvær i de allersidste dage og nætter af andre menneskers liv.

For at give vågerne bedre redskaber til at håndtere de meget forskellige situationer, de kommer ud i, har TrygFonden doneret 103.625 kr. til et efteruddannelsesforløb.

Torben Busk fra TrygFondens Regionale Råd i Region Midtjylland og Henny Hove
Torben Busk fra TrygFondens Regionale Råd i Region Midtjylland overrækker checken til Henny Hove fra Vågetjenesten

Menneskeligt nærvær Vågerne skal kunne rumme mange typer af døende mennesker. Nogle døende er demente, som ikke er bevidste om, hvilken situation de er i, men også de har brug for tryghed og omsorg.

Andre døende er helt alene, andre igen har pårørende, der også selv gennemlever et svært forløb eller bor langt væk og ikke kan være til stede. Og de pårørende får også aflastning og menneskeligt nærvær fra vågerne.

Takket være donationen fra TrygFonden har de frivillige fået tre kursusforløb, hvor de er blevet undervist bl.a. af en præst, en psykolog og en underviser i kropssprog.

Henny Hove, stifter af Vågetjenesten i Odder, bruger selv nogle dage om ugen som vågekone. Hun glæder sig over donationen fra TrygFonden:

- Det vigtigste som våger er at være empatisk og at have evnen til at tilpasse sig de meget forskellige situationer og mennesker, vi møder. Derfor er det en stor gave for os at lære fra mennesker, der er dybt professionelle på hver deres felt, så vi er endnu bedre rustet til fx at tale med de døende om ting, som de ikke vil bekymre deres pårørende om, siger Henny Tove.

Finn Thranum
Finn Thranum, formand for udvalg for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget takkede på byrådets vegne

Fællesskabet

Det er TrygFondens Regionale Råd i Midtjylland, der har bevilget donationen som en del af TrygFondens arbejde for at øge trygheden for dem, der befinder sig i sårbare situationer.

- De frivillige vågere udfører en vigtig opgave ved at gøre den sidste tid tryg for både de døende mennesker og deres pårørende. Vågere er mennesker med hjertet på rette sted, og de giver meget af sig selv i mødet med de døende. Jeg er derfor glad for, at vi kan hjælpe dem til at få nogle redskaber, som de kan bruge i deres arbejde, siger Torben Busk fra TrygFondens Regionale Råd i Region Midtjylland.

Det er præster, læger, sygeplejersker på plejecentre og regionens palliative team og det kommunale visitationsteam, der henviser døende til Vågetjenesten. Vågetjenesten i Odder har eksisteret siden 2008. Hvis du er interesseret i at blive våger, kan du læse mere på frivilligcenter-odder.dk