Teatersalen på centralhotellet med mange mennesker

Vær med til at sætte retningen for kommunens udvikling

11. juni 2019

Byrådet indbyder alle til at være med til at drøfte, hvordan Odder Kommune skal udvikles både geografisk og visionært. Det gælder både kommende arealudlæg, visioner og ønsker samt målsætninger for det fremtidige arbejde inden for indsatsområder som bæredygtig byudvikling, fremme af biologisk mangfoldighed osv.

Plan- og Agenda 21 strategi 2019 er en forudgående offentlighed til Kommuneplan 2019-2021. På workshoppen vil der først være en kort introduktion til kommuneplanprocessen, og herefter vi vil drøfte emnerne:

  • Byudvikling og liveability
  • Klima og energi
  • Infrastruktur og mobilitet
  • Natur og friluftsliv.

De fremmødte inddeles på forhånd i grupper, og alle vil få lejlighed til at drøfte alle emner. Emnerne skal afvejes gennem byrådets visioner om:

  • Det gode liv
  • Bæredygtighed
  • Vækst og udvikling.

Derudover skal emnerne forholde sig til de af FN's verdensmål, der er relevante for emnet.

Af hensyn til traktement og gruppeinddeling ønsker vi en tilbagemelding på, hvem der deltager. Skriv en mail til plan@odder.dk, hvis du vil tilmelde dig. Der er plads til maks 80 deltagere.

Workshoppen afholdes den 26.6.2019 fra kl. 19-21 på Centralhotellet, Rosensgade 18, 8300 Odder.