hænder med maling på

Vær med til at udvikle et kreativt fritidstilbud

12. april 2019

Odder Kommune vil give alle børn og unge et varieret tilbud af fritidsaktiviteter. Der er allerede et rigt tilbud af idrætsaktiviteter, en super musikskole og en lille, god Billedskole i Odder Kommune. Men kommunen vil gerne tilbyde endnu flere kreative og kulturelle aktiviteter til børn og unge. Alle borgere er inviteret med til at udvikle og komme med idéer til, hvad der skal være i det tilbud, som indtil videre kaldes Kreativ Skole. 
 
Derfor inviterer Odder Kommunes Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg alle interesserede til weekend-workshop den 11. og 12. maj på Eriksminde Efterskole. 
 
-    Vi håber, at både forældre, unge, kulturinstitutioner, kulturaktører, erhvervsliv og andre kultur-ildsjæle vil være med til en spændende weekend, der skal gøre os klogere på, hvad borgerne i Odder gerne vil have og hvad tilbuddet skal kunne. Målet er at sikre, at der er et fritidstilbud til alle børn og unge, der ønsker det. Det skal være et supplement til alle de gode fritidsaktiviteter, der allerede findes eksempelvis inden for idræt og bevægelse, siger formanden for udvalget, Lone Jakobi (A). 
 
-    I mange andre kommuner findes der kulturskoler. I Odder Kommune vil vi gerne give mulighed for, at vi kan gøre tingene på en anden måde, hvor borgerne får en større stemme og mere medbestemmelse. Vi vil gerne åbne op for, at vi kan samarbejde på nye måder, i en ny organisering og med et nyt indhold. Hverken placering, indhold eller betegnelsen "kreativ skole" er fastlagt endnu, siger Karsten Poulsen, direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune.
 
To dage med workshop
Alle interesserede over 14 år kan deltage i workshoppen, men der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Deltagerne er velkomne til at tage børn med (fra 6-14 år), idet elever fra Eriksminde Efterskole vil lave spændende aktiviteter for dem i kreative værksteder, mens de voksne er på workshop.
 
Workshoppen foregår lørdag den 11. maj og søndag den 12. maj. Alle deltagere skal forpligte sig på at deltage begge dage, da det er en sammenhængende proces. 
 
Lørdag den 11. maj kl. 8.30 til 19.00. 
Søndag den 12. maj kl. 8:30 til 16.00.
 
Kom med de gode ideer
Deltagerne skal bidrage med idéer og tanker og forpligter sig ikke på noget ved at møde op, men håbet er, at nogle af dem vil få lyst til at engagere sig i etableringen af en kreativ skole. 
 
Send en mail til udviklingskonsulent i Odder Kommune Malene Lykke Scharling på malene.lykke@odder.dk hurtigst muligt, hvis du ønsker at deltage. Sidste tilmeldingsfrist er den 26. april. Skriv om du medbringer børn i alderen 6-14 år og om du er vegetar, allergiker eller andet, der er vigtigt at vide.
 
Baggrunden for den Kreative Skole
Odder Byråd har besluttet, at det kreative fritidstilbud skal være åbent for alle børn og unge i alderen 6-25 år og være tilgængeligt for alle på sammenlignelige vilkår som øvrige fritidstilbud i Odder Kommune. 
 
Endvidere skal det være kommunalt medfinansieret og der er årligt afsat 300.000 kr. til det nye fritidstilbud til bl.a. lokaleleje, materialer og tilskud til selve aktiviteterne. 
 
Byrådet har også besluttet, at det nye fritidstilbud ikke skal etableres som et kommunalt tilbud, som vi kender det fra fx. Musikskolen eller Kulturskoler i andre kommuner. Den kreative skole skal udvikles og drives med inspiration fra andelstankegangen, hvor hvert hoved har en stemme og slutresultatet er derfor ikke kendt eller defineret på forhånd, da det er op til de deltagende parter at beslutte, hvad der skal tilbydes af aktiviteter, og hvordan det skal drives.
 
Det videre forløb
Der afholdes et opsamlingsmøde den 22. maj, hvor repræsentanter fra workshoppen deltager. Her planlægges et møde for alle, der er interesserede i det videre forløb. Der forventes et møde for alle i uge 26 og en egentlig opstart af aktiviteter efter sommerferien.