Grafik af en borger der bliver vaccineret

Vaccination mod COVID-19

26. januar 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi vaccinen beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Prioritering af målgrupper

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold

Hvornår får de forskellige grupper tilbud om vaccination?

Grafik af hvordan borgerrejsen er fra invitation til vaccination mod corona

Vej fra invitation til vaccination og spørgsmål på alt det praktiske 

Status på vaccination i Odder Kommune

Gruppe 1. og 2. er blevet vaccineret med første stik.
Det vil sige 1.: Personer som bor i plejebolig mv. og 2.: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Derudover er 61 borgere på Tunø ekstraordinært blev vaccineret.


Mere information om vaccinen og vaccineprogrammet