En grøftekant, efter der er blevet slået for gold hejre

Vi slår mod gold hejre

15. juni 2021

Ved en workshop tidligere i år gennemgik Odder Kommunes driftsfolk i fællesskab biodiversitetsplanen og planen for slåning af vores grøftekanter med de dertilhørende problemarter. Vi er sidenhen blevet opmærksomme på at beskrivelsen for slåning af problemarten gold hejre ikke er helt skarp nok og det arbejder vi på at præcisere.

Når vi slår mod gold hejre gælder følgende:

Udover at slå et skår på 60-100 cm langs alle vejen, kan kommunen, efter skriftlig henvendelse, opprioritere slåningen af områder eller strækninger som domineres af gold hejre. Dvs. hvor der er mere gold hejre end anden vegetation.

Når folkene er sendt ud for at slå gold hejre, klipper de i samme omgang skåret på 60-100cm som de eller vil skulle tilbage efter senere på sæsonen.

Gold hejre er svær at bekæmpe når den indfinder sig i markerne og store dele af årets afgrøder kan blive kasseret, hvis der findes gold hejre deri. Derfor gør vi en ekstra indsats.

Vi er også meget opmærksomme på problemarter som: japansk pilurt, rynket rose, vild pastinak og bjørneklo.

Den øvrige plan er at der langs tre af de gamle amtsveje, slås til bagkant ved 1. slåning for at tilgodese den vilde flora og fauna. Ellers slås der kun det ene skår langs vejene for at sikre trafikken.