Computer

Videokonsultation mellem læge og borgere i Odder

03. april 2020

Når borger i Odder kommune skal udskrives fra regionshospitalet i Horsens, har Odder kommune det sidste års tid, lavet udskrivelsessamtaler over video med den indlagte borger og hospitalet.

Denne teknologi er nu også taget i brug med alle de praktiserende læger i Odder Kommune. Så nu kan borgere på plejehjemmene Stenslundcentret og Bronzealdervej, korttid samt akut sygeplejerskeren der besøger borger i eget hjem, kan få konsultation over video med egen læge.

Sygeplejerske laver videokonference

Lettere og hurtigere

Konkret betyder det, at borgeren ikke længere behøver at komme ind til lægen, men i stedet kan klare samtalen over skærmen.

Det kan også betyde, at lægen hurtigere kan give hjælp i de tilfælde, hvor det ikke kræver et fysisk møde med borgeren.