Videomøde

Videomøder er et godt tilbud til borgerne

14. juni 2021

Beskæftigelsesindsatsen har gennem det sidste år været under stor påvirkning af Covid-19. Pandemien har betydet, at de fysiske samtaler med ledige borgere har være suspenderet og afløst af telefoniske møder.

I Jobcenter Odder har man i en forsøgsperiode givet borgerne muligheden for at booke videomøder med deres sagsbehandler, så de gode relationer dermed kan bevares. Videomøderne giver deltagerne mulighed for at aflæse hinandens kropssprog, hvilket bevirker, at der ikke så let opstår misforståelser.

Vigtigt at kunne se hinanden

Bente Nørgaard fra Jobcenter Odder fortæller:
”Vi er rigtig glade for, at borgerne har mulighed for at vælge videomøder. Et rigtig godt tilbud til borgerne – også efter Corona. En af fordelene ved videomøder er klart relationen, som kan være svær at opbygge over telefonen. Det giver noget andet, når man kan se hinanden, som er med til at bidrage positivt til samtalen.”
”Borgerne har taget godt imod videomøderne. Det handler om, at vi får støttet de borgere, der ikke er fortrolige i det, og man som myndighed gør borgerne opmærksom på muligheden for videomøder. Jo bedre vi får borgerne klædt på ift. teknologien, desto større chance for, at det bliver en succes”, slutter Bente Nørgaard.

Videomøder fortsætter på den anden side af corona

Den positive feedback på videomøderne har betydet, at Jobcenter Odder fortsætter med at tilbyde videomøder, også når coronapandemien er slut. Brugen af videomøder ligger godt i tråd med Odder Kommunes vision om øget digitalisering fortæller digitaliseringskonsulent Maria Tribler.