Genbrugslogo

Virksomheder får hjælp til at blive grønnere

19. november 2019

Et samarbejde mellem østjyske kommuner og erhvervshuse skal bidrage til en række klimatiltag hos private virksomheder. Odder Kommune og UdviklingOdder er nu blevet partner i projektet.

Formålet med samarbejdet, ECSMV, er at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at effektivisere energiforbruget, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig er der fokus på, at tiltagene skal være med til at forbedre virksomhedernes resultater og konkurrencedygtighed.

- Det er afgørende, at virksomhederne tænker FN's verdensmål og bæredygtighed ind i deres forretningsplaner. Med dette projekt får vi mulighed for at hjælpe virksomheder med at bidrage til den grønne omstilling og samtidig styrke deres bundlinje, siger Karsten Geertsen, der er udviklingschef i UdviklingOdder.

Tilskud til grønne forretningsmodeller

Samarbejdet inkluderer en tilskudsordning til implementering af grønne forretningsmodeller i små og mellemstore virksomheder. UdviklingOdder hjælper virksomhederne med at få øje på det grønne potentiale og søge tilskud til at implementere løsningerne.

Projektet rulles ud i november 2019 og fortsætter frem til 2023 og har et budget på 40 mio. kr.

UdviklingOdder vil nu gå i dialog med lokale virksomheder for at se, hvor der kan være potentiale til at gøre en indsats, og hvem der har lyst til at være med.

- Vi vil hjælpe virksomheder, der gerne vil vide, hvordan de kan dreje virksomheden i en grøn retning. Vi skal ud og se, om virksomhederne har lyst til at være med, og så sker rådgivningen i et samarbejde mellem UdviklingOdder og Miljø & Teknik-afdelingen i kommunen, siger Karsten Geertsen.

Ordningen betyder bl.a., at man kan få tilskud til at få private rådgivere til at hjælpe med at udarbejde grønne forretningsplaner, og man kan få tilskud til at implementerer planerne.

Netværk for virksomhederne

En vigtig del af indsatsen i Odder Kommune er også, at der bliver etableret et dialogforum mellem de virksomheder, der vil være med.

- Vi samler dem, der gerne vil være i et netværk omkring bæredygtighed og grønne forretningsplaner. Formen for netværket er ikke lagt fast, men der kommer en række forskellige aktiviteter, siger Karsten Geertsen.

Kommunaldirektør Henning Haahr glæder sig over, at Odder Kommune er kommet med i det grønne partnerskab.

- Projektetet er helt i tråd med den retning, vi sætter for erhvervslivet i Odder Kommune med den nye erhvervsstrategi, hvor der er fokus på samarbejde, partnerskaber og FN's Verdensmål, siger kommunaldirektør i Odder Kommune Henning Haahr.