Arbejdsmiljø i Odder Kommune

Guiden indeholder en række procedurer for, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljøarbejdet, en række vejledninger og skemaer, som kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet.

Derudover kan man også på hjemmesiden finde oplysninger om vores lokale MED-aftale, opbygning af MED-strukturen samt dagsordner og referater fra vores Hovedudvalgsmøder og Områdeudvalgsmøder.