E-mail & telefonnumre

Odder Kommune

Tlf. 87 80 33 33
E-mail: odder.kommune@odder.dk 
Fortrolig mail

Rådhusets adresse

Odder Rådhus Rådhusgade 3
8300 Odder
CVR nr. 32 26 43 28

Åbnings- og telefontider

Mandag - onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-14.00

Tidsbestilling

Du har mulighed for at bestille tid til en ekspedition i Borgerservice

Borgerrådgiver

Borgerservice

Tidsbestilling i Borgerservice kan foretages her.

Fælles e-mailadresse: borgerservice@odder.dk 

Pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, lån til beboerindskud, befordring til læge, NemID, valg, vielser, økonomisk friplads, SKAT samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark. 

Tlf.: 87803311
E-mail: teamabs@odder.dk

Pia Møller Jensen
Tlf.: 87803378
E-mail: pia.jensen@odder.dk

Gitte Kirkegaard
Tlf.: 87803378
E-mail: gitte.kirkegaard@odder.dk

Inge Lise Mortensen
Tlf.: 87804000
E-mail: inge_lise.mortensen@odder.dk

Mette Greve Sørensen
Tlf.: 87803417
E-mail: mette.sorensen@odder.dk

Joshua Beck
Tlf.: 87803379
E-mail: joshua.beck@odder.dk 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, revalideringsydelse, uddannelsesgodtgørelse samt enkeltydelser.

Tlf.: 87803315
E-mail: teambbs@odder.dk

Jonna Foght
Tlf.: 87803370
E-mail: jonna.foght@odder.dk

Vibeke Mullin
Tlf.: 87803455
E-mail: vibeke.mullin@odder.dk

Margit Pedersen
Tlf.: 87803428
E-mail: margit.pedersen@odder.dk

Lene Petersen
Tlf.: 87803446
E-mail: lene.petersen@odder.dk

Majbritt Weihrauch
Tlf.: 87803429
E-mail: majbritt.weihrauch@odder.dk

Almindelig + udvidet helbredstillæg, nedsat medielicens, brøkpension, begravelseshjælp, kommunale begravelser, enkeltydelser, personligt tillæg samt hjælp til selvbetjening på områder inden for Udbetaling Danmark.

Tlf.: 87803315
E-mail: teambbs@odder.dk

Inger-Lise Hesselbjerg
Tlf.: 87803421
E-mail: inger_lise.hesselbjerg@odder.dk

Opkrævning og kontrol med misbrug af sociale ydelser.

E-mail: teamcbs@odder.dk 

Inger Møller - opkrævning
Tlf.: 87803356
E-mail: inger.moeller@odder.dk

Hanne Magnussen - social kontrol
Tlf.: 87803366
E-mail: 
hanne.magnussen@odder.dk

Jane Kær Tropp - opkrævning & Social kontrol
Tlf.: 87803355
E-mail: jane_kaer.tropp@odder.dk

Det specialiserede socialområde. Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling samt misbrugsbehandling.

Katerina Cibulkova Tlf.: 29222763
E-mail: katerina.cibulkova@odder.dk

Stine Givard Tlf.: 20145237
E-mail: stine.givard@odder.dk

Torben Højriis Tlf.: 87803374
E-mail: torben.hojris@odder.dk

Irene SkovhusTlf.: 87803430
E-mail: irene.skovhus@odder.dk

Diverse

Tlf.: 87803333 
E-mail: borgerservice@odder.dk

Britta Kempel - social- og Borgerservicechef 
Tlf.: 87803434
E-mail: E-mail: britta.kempel@odder.dk

Marlene Sick - afdelingsleder i Borgerservice
Tlf.: 40354785
E-mail: marlene.sick@odder.dk

Mette Bruun - afdelingsleder på det specialiserede socialområde 
Tlf.: 30519014
E-mail: mette.bruun@odder.dk

Nina Løve - controller
Tlf.: 87803361
E-mail: nina.loeve@odder.dk

Lars Nors - digitaliseringskoordinator 
Tlf.: 87803404
E-mail: lars.nors@odder.dk

Hanne Svit - omstilling og reception 
E-mail: hanne.svit@odder.dk

Børn & Unge

Børne- og Familiecentret

Tlf.: 87 80 32 80
E-mail: bfc@odder.dk

Musikskolen

Tlf.: 87 80 35 99
E-mail: musikskolen@odder.dk

Odder Ungdomsskole

Tlf.: 87 80 35 45
E-mail: ungdomsskolen@odder.dk 

Sundhedsplejen

Tlf. 87 80 35 12
E-mail: marianne.sloth@odder.dk

Tandplejen

Tlf.: 87 80 35 70
E-mail: tandplejen@odder.dk

Ungeenheden

Tlf.: 87 80 32 80 
E-mail: ungeenheden@odder.dk 

Børnepasning

Bifrost

Tlf.: 87 80 39 10
E-mail: bifrost@odder.dk

Børnehuset Vennelund

Tlf.: 87 80 38 90
E-mail: bornehaven.vennelund@odder.dk

Dagplejen

Tlf.: 87 80 35 02 
E-mail: dagplejen@odder.dk

Egholmgaard

Tlf.: 87 80 35 90
E-mail: egholmgaard@odder.dk

Gylling Skole & Børnehus  

Tlf.: 87 80 39 66
E-mail: bornehusetGylling@odder.dk

Hundslund Skole og Børnehus

Tlf.: 87 80 39 45
E-mail: hundslundbornehave@odder.dk

Hou Børnehave

Tlf.: 87 80 39 55
E-mail: houBornehave@odder.dk

Krible Krable Huset /Skovbørnehaven

Krible Krable Huset tlf.: 87 80 39 30
Skovbørnehaven tlf.: 51 38 61 00
E-mail: kriblekrablehuset@odder.dk

Saxild Skole & Børnehus
Tlf.: 87 80 39 40
E-mail: saxild-nolevskole@odder.dk

Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud
Lise Gammelby
Tlf.: 8780 4041
E-mail: 
lise.gammelby@odder.dk

Odder Byråd

Se byråd

Direktion

Kommunaldirektør

Henning Haahr
Tlf.: 4019 1136
E-mail: henning.haahr@odder.dk

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Jette Lorenzen
Tlf.: 5337 8450
E-mail: jette.lorenzen@odder.dk

Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur

Flemming Skaarup
Tlf.: 2490 4536
E-mail: flemming.skaarup@odder.dk

 

 

Handicap

Bo & Beskæftigelse

Tlf.: 87 80 40 04
E-mail: bb@odder.dk

Vejledning og Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: vm@odder.dk 

It & Indkøb

Afdelingens e-mail: itafd@odder.dk

Jan Møller
It- og indkøbschef
Tlf.: 87 80 33 35
E-mail: jan.moller@odder.dk

Peder Kold Dalgaard
Systemadministrator Skole-IT
Tlf.: 40 83 16 83
E-mail: peder.dalgaard@odder.dk

Henrik Ernstsen
IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 39
E-mail: henrik.ernstsen@odder.dk

Poul Johansen
EDB- koordinator
Tlf.: 87 80 33 37
E-mail: poul.johansen@odder.dk


Cecilie Robert
IT og indkøb
Tlf. 87 80 33 32
E-mail: cecilie.robert@odder.dk

Rene Boe Sørensen
IT-medarbejder
Tlf.: 87 80 33 50
E-mail: rene.boe@odder.dk

Jobcenter Odder

Borgeren i centrum

Kerneopgaven i Jobcenter Odder er at understøtte, at borgerne kommer i uddannelse eller job

Arbejdsopgaver

  • Jobrettet indsats for ledige
  • Indsats for sygemeldte og personer med nedsat arbejdsevne
  • Afklaring i forhold til førtidspension
  • Virksomhedsrettet indsats, hvor der via godt samarbejde med virksomhederne, rekrutteres og formidles job

Afdelingens e-mail: jobcenter@odder.dk

Jobcentrets sekretariat
Tlf. 87 80 37 87

Telefontid: Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00,   torsdag kl. 8.00 - 17.00,   fredag kl. 8.00 - 14.00

Ledelse

Ole Stounbjerg, Jobcenterchef
E-mail: ole.stounbjerg@odder.dk

Susanne Lund Jensen, Souschef og afdelingsleder for: 
Sygedagpenge, Kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløb over 30 år, integration og Jobcentrets sekretariat
E-mail: susanne.jensen@odder.dk 

Marianne Jensen, Afdelingsleder for: 
Virksomhedsservice, Jobkonsulenterne, Dagpengeteamet, Jobparate kontanthjælpsmodtagere, Flexteamet, Mentorteamet og Tilbudsteamet
E-mail: marianne.jensen@odder.dk

Virksomhedsservice

Bjarne Brændbyge
E-mail: bjarne.braendbyge@odder.dk
Tlf. 51 38 61 99  

Henrik Berthelsen
E-mail: henrik.berthelsen@odder.dk
Tlf. 20 90 34 13   

Jørgen Christensen
E-mail: jorgen.christensen@odder.dk
Tlf. 20 90 34 23

Omid Balahang
E-mail: omid.balahang@odder.dk
Tlf. 51 71 68 62

Jobcenter

Saywan Fazil Amen
E-mail: s.a@odder.dk

Camilla Solgaard Kaad Andersen
E-mail: camilla.solgaard@odder.dk

Buket Arikan
E-mail: buket.arikan@odder.dk

Hanne Bredmose
E-mail: hanne.bredmose@odder.dk

Fie Christensen
E-mail: fie.christensen@odder.dk

Sarah Clausen
E-mail: sarah.clausen@odder.dk

Christina Clemmensen
E-mail: christina.clemmensen@odder.dk

Martin Dahm
E-mail: martin.dahm@odder.dk

Laila Dueholm
E-mail: laila.dueholm@odder.dk

Karina Erichsen
E-mail: karina.erichsen@odder.dk

Paula Eriksen
E-mail: paula.eriksen@odder.dk

Lisbet Bylov Falgren
E-mail: lisbet.falgren@odder.dk

Jette Halskov
E-mail: Jette.Halskov@odder.dk

Katja Hansen
E-mail: katja.hansen@odder.dk

Tonny Hørmann
E-mail: tonny.hormann@odder.dk

Peter Høst
E-mail: peter.hoest@odder.dk

Leif Vissing Jacobsen
E-mail: leif.vissing.jakobsen@odder.dk

Anders Peder Høyer Jensen
E-mail: anders.hoyer@odder.dk

Karina Beltoft Jørgensen:
E-mail: karina.beltoft@odder.dk

Louise Brøbecher Jørgensen
E-mail: louise.jorgensen@odder.dk

Charlotte Karlsen
E-mail: charlotte.karlsen@odder.dk

Omar Khalil
E-mail: omar.khalil@odder.dk

Carsten Kjærgaard
E-mail: carsten.kjaergaard@odder.dk

Lisbeth Kramme
E-mail: lisbeth.kramme@odder.dk

Gitte Kristensen
E-mail: gitte.kristensen@odder.dk

Jette Margrethe Kristensen
E-mail: jette.margrethe.kristensen@odder.dk

Stina Kruuse
E-mail: stina.kruuse@odder.dk

Malene Langberg 
E-mail: malene.langberg@odder.dk

Marianne Larsen
E-mail: marianne.larsen@odder.dk

Lene Laugesen
E-mail: lene.Laugesen@odder.dk

Mia Lund
E-mail: mia.lund@odder.dk

Heidi Lykke
E-mail: heidi.lykke@odder.dk

Hanne Madsen
E-mail: hanne.madsen@odder.dk

Petra Cato Mogensen
E-mail: petra.mogensen@odder.dk

Fika Nielsen
E-mail: fika.nielsen@odder.dk

Line Nielsen
E-mail: Line Nielsen@odder.dk

Merete Dollerup Nielsen
E-mail: merete.nielsen@odder.dk

Sarah Holm Nielsen
E-mail: sarah.nielsen@odder.dk 

Natasha Nissen
E-mail: natasha.nissen@odder.dk

Bente Nørgaard
E-mail: bente.norgaard@odder.dk

Helle Olsen
E-mail: helle.olsen@odder.dk

Line Olesen
E-mail: line.olsen@odder.dk

Stefan Plohmann
E-mail: stefan.plohmann@odder.dk

Karen Qvist
E-mail: karen.qvist@odder.dk

Bodil J. Kaalund Rasmussen
E-mail: bodil.rasmussen@odder.dk

Pia Orlowitz Rasmussen
E-mail: pia.rasmussen@odder.dk

Amia Ziska Ravn
E-mail: Amia.Ravn@odder.dk

Thea Rindom
E-mail: thea.rindom@odder.dk

Lisa Hein Ruggaard
E-mail: lisa.hein@odder.dk

Marlene Gram Rønsholt
E-mail: marlene.ronsholt@odder.dk

Anja Saugberg
E-mail: anja.saugberg@odder.dk

Charlotte Krøyer Schmidt
E-mail: charlotte.schmidt@odder.dk

Lisbeth Yde Simonsen
E-mail: Lisbeth.Simonsen@odder.dk

Helle Stokholm
E-mail: helle.stokholm@odder.dk

Else Sønniksen
E-mail: else.sonniksen@odder.dk

Sophie Søvang
E-mail: sophie.soevang@odder.dk

Maria Tribler
E-mail: maria.tribler@odder.dk

Anita Trust
E-mail: Anita.Trust@odder.dk 

Dorte Vestergaard
E-mail: dorte.vestergaard@odder.dk

Anne E. Wagner
E-mail: Anne.Wagner@odder.dk

Seann Wulff
E-mail: seann.wulff@odder.dk  

Bilge Üsüdür
E-mail: bilge@odder.dk

Ledelse & Udvikling

Arbejdsopgaver

Sekretariatsbetjening af byråd, udvalg og direktion - analyse, organisationsudvikling, planlægning, politikker, strategier, kommunikation, information, hjemmeside, intranet og HR.
Fælles funktioner, sekretariat for Hovedudvalget og rådhusets medudvalg.

Afdelingens e-mail: ledelseogudvikling@odder.dk

Morten Møller
Sekretariatschef
Tlf.: 87 80 33 73
E-mail: morten.moller@odder.dk

Grethe Kaaberbøl Agger
HR-konsulent
Tlf.: 87 80 33 05
E-mail: grethe.agger@odder.dk

Casper Overgaard Andersen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 87 80 33 40
E-mail: casper.andersen@odder.dk

Heidi Grynderup Andersen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 87 80 33 92
E-mail: heidi.andersen@odder.dk

Betina Krogh Bille
IT-proceskonsulent
Tlf.: 87 80 40 40
E-mail: betina.bille@odder.dk

Lise Gammelby
Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud
Tlf.: 87 80 33 33
E-mail: lise.gammelby@odder.dk

Martin Hauge
Udviklingskonsulent
Tlf. 30 84 34 18
E-mail: martin.hauge@odder.dk

Nanette Jakobsen
HR-konsulent
Tlf.: 87 80 33 13
E-mail: nanette.jakobsen@odder.dk

Malene Nørgård Jensen
HR-konsulent
Tlf.: 51 38 61 59
E-mail: malene.noergaard.jensen@odder.dk

Frederik Søgaard Kjær
Digitaliseringskonsulent
Tlf.: 21 64 66 92
E-mail: frederik.kjaer@odder.dk

Marie Kolind Laustrup
Udviklingskonsulent
Tlf.: 21 35 27 93
E-mail: marie.laustrup@odder.dk

Bo Nørgaard
Presse- og kommunikationskonsulent
Tlf.: 51 38 61 61
E-mail: bo.noergaard@odder.dk

Hanne Paarup Olsen
Juridisk konsulent
Tlf.: 30 84 34 67
E-mail: hanne.olsen@odder.dk

Tina Sloth Poulsen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 09
E-mail: tina.poulsen@odder.dk

Claus Buur Rasmussen
Kommunikationskonsulent & webmaster
Tlf.: 87 80 33 09
E-mail: claus.buur@odder.dk

Inger Rasmussen
Sekretariatsfunktion
Tlf.: 87 80 33 02
E-mail: inger.rasmussen@odder.dk

Ulla Salling
Arbejdsmiljø og HR
Tlf.: 87 80 40 10
E-mail: ulla.salling@odder.dk

Malene Lykke Scharling
Udviklingskonsulent
Tlf.: 30 84 34 02
E-mail: malene.lykke@odder.dk

Løn & Økonomi

Afdelingens e-mail: okonomi1@odder.dk

Grethe Sjørslev Laursen
Økonomichef
Tlf.: 87 80 33 46
E-mail: grethe.laursen@odder.dk

Birgitte de Place
Chefkonsulent
Tlf.: 87 80 33 44
E-mail: birgitte.de.place@odder.dk

Gitte Andersen
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 58
E-mail: gitte.andersen@odder.dk

Jane Elmose
Bogholderikonsulent
Tlf.: 87 80 33 48
E-mail: jane.elmose@odder.dk

Hanne Eskerod
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 45
E-mail: hanne.eskerod@odder.dk

Lone Gammelgaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 96
E-mail: lone.gammelgaard@odder.dk 

Lisa Johansen
Økonomikonsulent
Tlf.: 51 38 61 11
E-mail: lisa.johansen@odder.dk

Anette Maach
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 16
E-mail: anette.maach@odder.dk

Malene Grau Müller
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 46
E-mail: malene.mueller@odder.dk

Gitte Brandt Nysom
Lønkonsulent
Tlf.: 87 80 37 47
E-mail: gitte.nysom@odder.dk

Elin Nørgaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 45
E-mail: elin.norgaard@odder.dk

Lene Olesen
Regnskabskonsulent
Tlf.: 87 80 33 19
E-mail: lene.olesen@odder.dk

Mads Stigaard
Økonomikonsulent
Tlf.: 87 80 33 42
E-mail: mads.stigaard@odder.dk 

Presse / Kommunikationsteam

Presse- og kommunikationskonsulent Bo Nørgaard
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 5138 6161
E-mail: bo.noergaard@odder.dk

Kommunikationskonsulent og webmaster Claus Buur Rasmussen
Ledelse & Udvikling
Kommunikationsteamet
Tlf. 2486 5558
E-mail: claus.buur@odder.dk

Pressebilleder 

Billeder af byråd, udvalg, direktion m.m. i høj opløsning til brug i forbindelse med presseomtale af Odder Kommune kan downloades frit til redaktionelt brug ved at klikke her.

Pressemeddelelser

Besøg vores nyhedsrum, hvor du kan finde vores pressemeddelelser. Her kan du også tilmelde dig og få vores pressemeddelelser på mail.  

Aktindsigt

Læs mere her hvis du vil søge om aktindsigt i en sag

Byvåben

Odder Kommunes byvåben må kun bruges efter aftale med kommunikationsteamet.

 

Skoler

Gylling Skole & Børnehus

E-mail: gyllingskole@odder.dk
Tlf.: 87 80 38 10

Hou Skole

Tlf.: 87 80 37 90
E-mail: houskole@odder.dk

Hundslund Skole & Børnehus

Tlf. 87 80 38 35
E-mail: hundslundskole@odder.dk

Parkvejens skole

Tlf.: 87 80 36 66
E-mail: parkvejensskole@odder.dk

Saksild Skole & Børnehus

Tlf.: 87 80 38 51
E-mail: saxildskole@odder.dk

Tunø Skole

Tlf.: 87 80 37 85
E-mail: houskole@odder.dk

Vestskolen med de to afdelinger

Skovbakken
Tlf.: 87 80 36 00
E-mail: skovbakkeskolen@odder.dk

Vestermarken
Tlf.: 87 80 34 84 
E-mail: vestermarksskolen@odder.dk 

Udviklingskoordinator for skoler og dagtilbud

Lise Gammelby
Tlf.: 8780 4041
E-mail: 
lise.gammelby@odder.dk

Vestermarkskolen
Tlf.: 87 80 34 84
E-mail: vestermarksskolen@odder.dk

Sundhed & Omsorg

Borgerforløb

Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk
Fortrolig mail: signatur@odder.dk 

Forebyggelse & Rusmidler

Se telefonnumre
E-mail forebyggelse-rusmidler@odder.dk 

Sundhed & Omsorg 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Daghjemmet i Odder Kommune 

Tlf.:  87 80 35 23
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Korttidsafsnit  

Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Odder Kommunes Træningscenter 

Tlf.: 87 80 37 40
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Plejeboliger på Bronzealdervej 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: bente.markfoged.jensen@odder.dk

Stenslund 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: anni.andersen@odder.dk

Vejledning & Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: rosenhuset@odder.dk

Aktivitetshuset 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Teknik & Miljø

Ledelse

Casper Grønborg
Teknisk chef
Tlf.: 30 84 34 50
E-mail: casper.gronborg@odder.dk

Bent H. Mortensen
Souschef
Tlf.: 30 84 34 81
E-mail: bent.mortensen@odder.dk

Byggeri

Byggesagsbehandling og landzoneadministration
Tlf.: 29 22 27 28
Telefontid kl. 10-14 og fredag 10-12
Fælles e-mail: byggeri@odder.dk
EAN: 5798006128617

Byggesagsbehandlerne kan træffes efter aftale:
Mandag - torsdag kl. 10 - 14
Fredag kl. 10 - 12

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem, der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mailadresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benytte teamets fælles e-mailadresse

Bo Nielsen
Teamkoordinator og byggesagsbehandler
E-mail: bo.nielsen@odder.dk

Anders Blok
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.blok@odder.dk

Anders Grønkjær-Petersen
Byggesagsbehandler
E-mail: anders.gp@odder.dk

Lars Harritsø
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Anders Iversen
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.iversen@odder.dk

Emilia Dalsager
Administrativ medarbejder for Byggeri og behandling af jordvarme
Tlf.: 29 64 15 41
E-mail: emilia.dalsager@odder.dk

Ejendomsinfo

Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, jordvarmesager, hegnssyn, digitale kort og luftfoto.
Fælles e-mail: ejendomsskat@odder.dk
EAN: 5790000408634

Brian Hedevang
Kort og GIS
Tlf.: 24 88 48 83
E-mail: brian.hedevang@odder.dk

Bente Visby Høeg
Ejendomsskat og ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Lenette Hededal Jensen
BBR og adresser
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.jensen@odder.dk


Miljø

Natur- og miljøbeskyttelse
Fælles e-mail: miljoe@odder.dk 
EAN: 5798006128495

Lene Andersen
Teamkoordinator, klimakoordinator, landbrug og kystbeskyttelse
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk 

Dorthe Groth
Affald, virksomheder, støj, luftemission, olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Merete Johannsen
Natur
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: merete.johannsen@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen
Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke, råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk 

Morten Rud Havbiolog
Klima, kystbeskyttelse, badebroer, blå flag, badevand.
Tlf: 24 88 48 82
E-mail: morten.rud@odder.dk 

Steen Terkildsen
Spildevand, vandløb, rotter
Tlf.: 87 80 40 57
E-mail: steen.terkildsen@odder.dk

Plan

Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse
Fælles e-mail: plan@odder.dk
EAN_ 5790000408634

Jette Lehrmann Harlund
Teamkoordinator, kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Krista E. Krøier Landskaber
Kommune- og Lokalplanlægning
Tlf.: 21 56 09 52
E-mail: krista.kroeier@odder.dk

Louise Holmegaard Madsen
Kommune- og lokalplanlægning og bymidteudvikling
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk 

Leni Petersen
Kommune- og lokalplanlægning og helårsbeboelse i sommerhus
Tlf.: 87 80 33 60
E-mail: leni.petersen@odder.dk

Heida Sara Thorgeirsdottir
Kommune- og lokalplanlægning og kulturmiljøer
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

Vej og Anlæg

Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
Fælles e-mail: vejanlaeg@odder.dk
EAN: 5790000408634

Mikkel Møller Jørgensen
Byggemodning og trafik
E-mail: mikkel.moller@odder.dk

Esben Kindt
Byggemodning og nyudstykninger
E-mail: esben.kindt@odder.dk

Gitte Rasmussen Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk

Tekniske institutioner

Fælles Drift & Service

Tlf.: 87 80 36 63
E-mail: vejogpark@odder.dk

Tunøfærgen

Tlf.: 87 80 39 80 / 30 86 36 27
E-mail: bjarne.mollgaard@odder.dk

 

Øvrige

Odder Bibliotek

Tlf.: 87 80 35 50
E-mail: bibliotek@odder.dk

UdviklingOdder  

Tlf.: 87 80 40 50
E-mail: udvikling@odder.dk