Øvrige

Odder Bibliotek
Tlf.: 87 80 35 50
E-mail: bibliotek@odder.dk

UdviklingOdder  
Tlf.: 87 80 40 50
E-mail: udvikling@odder.dk